EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:253E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 253, 13. lokakuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 253E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
13. lokakuuta 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Keskiviikko 26. tammikuuta 2005

2005/C 253E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Valiokuntien kokoonpano

Esityslista

Strategian suuntaviivat / Vuoden 2005 lainsäädäntö- ja työohjelma (keskustelu)

Lähi-idän tilanne (keskustelu)

Holokausti, antisemitismi ja rasismi (keskustelu)

Digitaalisen sisällön parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma *** II (keskustelu)

Valiokuntien kokoonpano

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

9

 

Torstai 27. tammikuuta 2005

2005/C 253E/2

PÖYTÄKIRJA

11

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Esityslista

Puhemiehen julkilausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset EU / Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Kroatia *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Assosiaatiosopimus EU/Chile — lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Digitaalisen sisällön parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma *** II (äänestys)

Lähi-idän tilanne (äänestys)

Holokausti, antisemitismi ja rasismi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Valtakirjojen tarkastus

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

18

LIITE I

20

LIITE II

24

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

26

P6_TA(2005)0013
Vakautus- ja assosiaatiosopimus EU/Kroatia ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

26

P6_TA(2005)0014
Vakautus- ja assosiaatiosopimus EU / Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

26

P6_TA(2005)0015
Assosiaatiosopimus EU/Chile — lisäpöytäkirja ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan assosiaatiosopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta (KOM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

27

P6_TA(2005)0016
Digitaalisen sisällön parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevasta monivuotisesta yhteisön ohjelmasta (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

28

P6_TC2-COD(2004)0025
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 27. tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2005/EY tekemiseksi digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevasta monivuotisesta yhteisön ohjelmasta

28

LIITE I
TOIMET

32

LIITE II
OHJELMAN TOTEUTUSKEINOT

34

LIITE III
KUSTANNUSTEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN

35

P6_TA(2005)0017
Lähi-idän tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Lähi-idän tilanteesta

35

P6_TA(2005)0018
Juutalaisten kansanmurha, antisemitismi ja rasismi
Euroopan parlamentin päätöslauselma juutalaisten kansanmurhan muistamisesta, antisemitismistä ja rasismista

37


FI

 

Top