Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 234, 22. syyskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 234

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
22. syyskuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

9.—10. maaliskuuta 2005 pidetty 415. täysistunto

2005/C 234/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle osuuskuntien edistämisestä Euroopassa”KOM(2004) 18 lopullinen

1

2005/C 234/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY uudelleenlaatimisesta”

8

2005/C 234/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001–2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta”KOM(2004) 781 lopullinen — 2004/0272 COD

14

2005/C 234/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta”KOM(2004) 473 lopullinen — 2004/0146 COD

17

2005/C 234/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toisen Marco Polo -ohjelman perustamisesta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo II)”COM(2004) 478 final — 2004/0157 COD

19

2005/C 234/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta”KOM(2004) 772 lopullinen — 2004/0269 CNS

25

2005/C 234/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta”KOM(2004) 775 lopullinen — 2004/0270 COD

26

2005/C 234/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan sosiaalirahastosta”KOM(2004) 493 lopullinen

27

2005/C 234/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen”KOM(2004) 490 lopullinen — 2004/0161 CNS

32

2005/C 234/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus — etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset”KOM(2004) 383 lopullinen

41

2005/C 234/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös nuorisotoimintaohjelman (Youth in action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013”KOM(2004) 471 lopullinen — 2004/0152 COD

46

2005/C 234/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EIP:n rooli julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa (PPP) ja kumppanuuksien vaikutus talouskasvuun liittyviin kysymyksiin”

52

2005/C 234/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uudet jäsenmaat ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat”

60

2005/C 234/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta”KOM(2004) 475 lopullinen — 2004/0154 COD

69


FI

 

Top