Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:217:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 217, 03. syyskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 217

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
3. syyskuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tuomioistuin

 

TUOMIOISTUIN

2005/C 217/1

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-26/00: Alankomaiden kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiojärjestely — Sokerin ja sokeri- ja kaakaoseosten tuonti — Asetus (EY) N:o 2423/1999 — Kumoamiskanne — Suojatoimenpide — Suhteellisuusperiaate)

1

2005/C 217/2

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-180/00: Alankomaiden kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiojärjestely — Sokerin ja sokeri- ja kaakaoseosten tuonti — Asetus (EY) 465/2000 — Kumoamiskanne — Suojatoimenpide — Suhteellisuusperiaate)

1

2005/C 217/3

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-452/00: Alankomaiden kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiojärjestely — Sokerin ja sokeri– ja kaakaoseosten tuonti — Asetus (EY) N:o 2081/2000 — Kumoamiskanne — Suojatoimenpide — Suhteellisuusperiaate)

2

2005/C 217/4

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-57/02 P, Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — EHTY:n perustamissopimus — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Seostelisä — Käyttäytymisen samansuuntaisuus — Sakon määrän alentaminen — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Puolustautumisoikeudet)

2

2005/C 217/5

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, yhdistetyissä asioissa C-65/02 P ja C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — EHTY:n perustamissopimus — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Seostelisä — Sakon määrän alentaminen — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Kilpailusääntöjen rikkomisesta vastuuseen joutuminen — Puolustautumisoikeudet)

3

2005/C 217/6

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-304/02: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kalastus — Jäsenvaltioilla oleva valvontavelvollisuus — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — EY 228 artikla — Kiinteämääräisen hyvityksen maksaminen — Uhkasakon määrääminen)

3

2005/C 217/7

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 2 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa C-378/02 (Hoge Raaden esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Waterschap Zeeuws Vlaanderen vastaan Staatssecretaris van Financiën (Arvonlisävero — Julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen hankkima investointitavara — Viranomainen — Liiketoimi, joka suoritettiin verovelvollisen ominaisuudessa, ja liiketoimi, jonka suoritti sellainen, joka ei ole verovelvollinen — Vähennysoikeus ja oikaisuoikeus)

4

2005/C 217/8

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-418/02 (Bundespatentgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Palvelumerkit — Rekisteröinti — Tavaran vähittäiskaupassa tarjotut palvelut — Palvelujen sisällön täsmentäminen — Kyseessä olevien palvelujen ja tavaroiden tai muiden palvelujen samankaltaisuus)

4

2005/C 217/9

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-135/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisön lainsäädäntö, joka koskee maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantotapaa ja siihen viittaavia merkintöjä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa — Kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan nimityksen ”bio” käyttö tuotteissa, joita ei ole valmistettu luonnonmukaisella tuotantotavalla)

5

2005/C 217/10

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-147/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 12, EY 149 ja EY 150 artikla — Yliopistokoulutukseen pääsyn edellytykset — Syrjintä)

5

2005/C 217/11

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-149/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pyyntikiintiöjärjestelmä — Kalastusvuodet 1991–1996)

6

2005/C 217/12

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-198/03 P: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Muutoksenhaku — Asetus N:o 2377/90 — Eläinlääkkeet — Progesteronin jäämien enimmäismäärän vahvistaminen — Yhteisön sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun edellytykset)

6

2005/C 217/13

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-208/03 P, Jean-Marie Le Pen vastaan Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Euroopan parlamentin jäsenten valitseminen — Yhdenmukaisen vaalimenettelyn puuttuminen — Kansallisen oikeuden soveltaminen — Euroopan parlamentin jäsenen edustajantoimen menettäminen rikostuomion johdosta — Toimi, jolla Euroopan parlamentti ”merkitsee tiedoksi” tämän edustajantoimen menettämisen — Kumoamiskanne — Toimi, joka ei voi olla kumoamiskanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

7

2005/C 217/14

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-231/03 (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardian esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Consorzio Aziende Metano (Coname) vastaan Comune di Cingia de' Botti (EY 43, EY 49 ja EY 81 artikla — Kaasunjakelua koskevan julkisen palvelun hoitamista koskeva konsessiosopimus)

7

2005/C 217/15

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, yhdistetyt asiat C-259/03, C-260/03 ja C-343/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Tanskan kuningaskunta (Pyyntikiintiöjärjestelmä — Kalastusvuodet 1988, 1990–1992 ja 1994 sekä 1995–1997)

8

2005/C 217/16

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-349/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 77/799/ETY — Toimivaltaisten viranomaisten keskinäinen apu — Arvonlisäverojen ja valmisteverojen ala — Puutteellinen täytäntöönpano — Gibraltarin alue)

9

2005/C 217/17

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-364/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 84/360/ETY — Ilman pilaantuminen — Teollisuuslaitokset — Sähkövoimala)

9

2005/C 217/18

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-370/03: Helleenien tasavalta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (EMOTR — EMOTR:sta rahoitettujen menojen tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä sovellettavat rahoitusseuraamukset)

10

2005/C 217/19

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-373/03 (Verwaltungsgericht Freiburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Ceyhun Aydinli vastaan Land Baden-Württemberg (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatio — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 — 6 ja 7 artikla — Rikostuomio — Vankeusrangaistus — Vaikutus oleskeluoikeuteen)

10

2005/C 217/20

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-383/03 (Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Ergül Dogan vastaan Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatio — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 — 6 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta ja 2 kohta — Kuuluminen jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille — Rikostuomio — Vankeusrangaistus — Vaikutus oleskeluoikeuteen)

11

2005/C 217/21

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-386/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Lentoasemat — Maahuolinta — Direktiivi 96/67/EY)

11

2005/C 217/22

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-403/03 (Bundesfinanzhofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Egon Schempp vastaan Finanzamt München V (Unionin kansalaisuus — EY 12 ja EY 18 artikla — Tulovero — Saksassa asuvan verovelvollisen Itävallassa asuvalle entiselle aviopuolisolleen suorittamien elatusmaksujen vähennyskelpoisuus veronalaisista tuloista — Näyttö veron kantamisesta elatusmaksuista Itävallassa)

12

2005/C 217/23

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-433/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Jäsenvaltio neuvottelee, tekee, ratifioi ja panee täytäntöön kahdenvälisen sopimuksen — Sisävesiväylien tavara ja matkustajaliikenne — Yhteisön ulkoinen toimivalta — EY 10 artikla — Asetukset N:o 3921/91 ja N:o 1356/96)

12

2005/C 217/24

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-434/03 (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): P. Charles ja T. S. Charles-Tijmens vastaan Staatssecretaris van Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Kiinteistö, joka on osittain yrityksen käytössä ja osittain yksityiskäytössä)

13

2005/C 217/25

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-435/03 (hof van beroep te Antwerpenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): British American Tobacco International Ltd ja Newman Shipping & Agency Company NV vastaan Belgian valtio (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 2 artikla ja 27 artiklan 5 kohta — Liikevaihtovero — Soveltamisala — Verotettava tapahtuma ja veron peruste — Tavaroiden vastikkeellinen luovutus — Tavaroiden varkaus verovarastosta)

13

2005/C 217/26

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 16 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa C 456/03: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 98/44/EY — Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja — Tutkittavaksi ottaminen — Täytäntöönpanon laiminlyönti — 3 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 2 kohta ja 8–12 artikla)

14

2005/C 217/27

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 26 päivänä toukokuuta 2005, asiassa C-465/03 (Unabhängiger Finanzsenatin Außenstelle Linzin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Kretztechnik AG vastaan Finanzamt Linz (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Vastikkeelliset palvelut — Osakeanti — Yhtiön listautuminen pörssiin — Arvonlisäveron vähennyskelpoisuus)

14

2005/C 217/28

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-515/03 (Finanzgericht Hamburgin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH vastaan Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Vientituet — Myöntämisen edellytykset — Tuotteen tuonti kolmanteen määrämaahan — Käsite — Kulutukseen saattamista koskevien tullimuodollisuuksien täyttäminen kolmannessa maassa — Merkittävä valmistus tai käsitteleminen — Tuonti takaisin yhteisöön — Oikeuden väärinkäyttö)

15

2005/C 217/29

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-30/04 (Tribunale di Bolzanon esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Ursel Koschitzki vastaan Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — Vanhuuseläke — Etuuden teoreettisen määrän laskeminen — Kansallisessa laissa säädetyn vähimmäiseläkkeen saavuttamiseksi tarvittavan määrän huomioonottaminen)

15

2005/C 217/30

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-71/04 (Tribunal Supremon esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Administración del Estado vastaan Xunta de Galicia (Valtiontuet — EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohta (josta on tullut EY 88 artiklan 3 kohta) — Laivojen rakentamiseen ja muuntamiseen myönnettävien tukien järjestelmä, joka ei kuulu direktiivin 90/684/ETY soveltamisalaan — Ennakkoilmoituksen tekemättä jättäminen — EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohta (josta on tullut EY 87 artiklan 1 kohta) — Valtiontuen käsite — Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan)

16

2005/C 217/31

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-107/04 (Tribunal Supremon esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica vastaan Administración General del Estado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (Yhteisön lainsäädäntö, joka koskee maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantotapaa ja siihen viittaavia merkintöjä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa — Kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan nimityksen ”bio” käyttö tuotteissa, joita ei ole valmistettu luonnonmukaisella tuotantotavalla)

16

2005/C 217/32

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-114/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 28 artikla — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Kasvinsuojelutuotteen viitevalmisteen markkinoille saattamista koskevan luvan peruuttaminen — Rinnakkaistuojille varastojensa tyhjentämistä varten myönnettävän siirtymäajan puuttuminen)

17

2005/C 217/33

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 16 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa C-138/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Tanskan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 83/183/ETY — Asuinpaikan siirtäminen jäsenvaltiosta toiseen — Moottoriajoneuvojen rekisteröinnin yhteydessä kannettava vero — Verovapaus)

17

2005/C 217/34

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-141/04 (Symvoulio tis Epikrateiasin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Michail Peros vastaan Techniko Epimelitirio Ellados (Direktiivi 89/48/ETY — Työntekijät — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Koneinsinööri)

18

2005/C 217/35

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-142/04 (Symvoulio tis Epikrateiasin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Maria Aslanidou vastaan Ypourgos Ygeias & Pronoias (Direktiivi 92/51/ETY — Työntekijät — Tutkintojen tunnustaminen — Toimintaterapeutti)

18

2005/C 217/36

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005, yhdistetyissä asioissa C-154/04 ja C-155/04 (High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen, Alliance for Natural Health ym. vastaan Secretary of State for Health ym. (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Ravintolisät — Direktiivi 2002/46/EY — Kielto pitää kaupan tuotteita, jotka eivät ole direktiivin mukaisia — Pätevyys — Oikeudellinen perusta — EY 95 artikla — EY 28 ja EY 30 artikla — Asetus N:o 3285/94 — Toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate — Omaisuudensuoja — Elinkeinovapaus — Perusteluvelvollisuus)

19

2005/C 217/37

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-192/04 (Cour de cassationin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Lagardère Active Broadcast vastaan Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) ym. (Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Äänitteiden yleisradiointi — Kohtuullinen korvaus)

19

2005/C 217/38

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-203/04 (Landgericht Frankfurt am Mainin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG vastaan Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH (Siipikarjanliha — Kaupan pitämisen vaatimukset — Kielto esittää merkinnässä tiettyjä tuotantotapaan liittyviä tietoja — Asetus (ETY) N:o 1538/91)

20

2005/C 217/39

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (ensimmäinen jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-207/04 (Commissione tributaria provinciale di Novaran esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Paolo Vergani vastaan Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona (Sosiaalipolitiikka — Miesten ja naisten samapalkkaisuus — Lähtökorvaus — Iän perusteella määräytyvä verotus — Verotuksellinen etuus)

20

2005/C 217/40

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (neljäs jaosto) 7 päivänä heinäkuuta 2005, yhdistetyissä asioissa C-304/04 ja C-305/04 (Gerechtshof te Amsterdamin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Jacob Meijer BV, Eagle International Freight BV vastaan Inspecteur van de Belastingdienst (Yhteinen tullitariffi — Tietokoneiden äänikorttien tariffiin luokittelu — Asetusten (EY) N:o 2086/97 ja N:o 2261/98 pätevyys)

21

2005/C 217/41

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kuudes jaosto) 21 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-449/04: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/51/EY — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

21

2005/C 217/42

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (viides jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-79/05: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus N:o 2037/2000 — Otsonikerrosta heikentävät aineet — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

22

2005/C 217/43

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (neljäs jaosto) 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhdistetyissä asioissa C-162/03, C-185/03, C-44/04, C-45/04, C-223/04, C-224/04, C-271/04 ja C-272/04 (Tribunale di Milanon esittämät ennakkoratkaisupyynnöt): Azienda Agricola Balconi (ex Guido) vastaan Regione Lombardia ym. ja Azienda Agricola Schnabl Rosa ym. vastaan Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ym. (Maito ja maitotuotteet — Maidon lisämaksu — Asetukset (ETY) N:o 856/84 ja 3950/92 — Viitemäärä — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Hallinnolliset seuraamukset — Edellytykset)

22

2005/C 217/44

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (toinen jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-52/04 (Bundesverwaltungsgerichtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Personalrat der Feuerwehr Hamburg vastaan Leiter der Feuerwehr Hamburg (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Sosiaalipolitiikka — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivit 89/391/ETY ja 93/104/EY — Soveltamisala — Valtion palokunnan toimintayksiköt — Kuuluminen soveltamisalaan — Edellytykset)

23

2005/C 217/45

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (viides jaosto) 12 päivänä huhtikuuta 2005, asiassa C-80/04 P, DLD Trading Co. vastaan Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Syy-yhteys moititun toiminnan ja väitetyn vahingon välillä puuttuu — Oikeudenkäynnin kohde — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

23

2005/C 217/46

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (neljäs jaosto) 14 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa C-358/04 (Tribunale di Vicenzan esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Caseificio Valdagnese Srl vastaan Regione Veneto (Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkimatta jättäminen)

24

2005/C 217/47

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (kuudes jaosto) 14 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-420/04 P, Georgios Gouvras vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Asemapaikkaan määrääminen — Tilapäinen siirto muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti — Asemapaikan ja siihen liittyvien taloudellisten etuuksien muuttaminen taannehtivasti — Perusteettoman edun palautus)

24

2005/C 217/48

Asia C-315/04 P: Raffaele Dipacen 23.7.2004 (fax 14.7.2004) tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäisen jaoston) asiassa T-106/04, Raffele Dipace vastaan Italian tasavalta, 1.4.2004 antamasta määräyksestä

24

2005/C 217/49

Asia C-184/05: Hoge Raad der Nederlandenin 22.4.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Twoh International B.V. vastaan Staatssecretaris van Financiën

25

2005/C 217/50

Asia C-239/05: Hof van Beroep te Brusselin 30.5.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa B.V.B.A. Management, Training en Consultancy vastaan Benelux-Merkenbureau

25

2005/C 217/51

Asia C-247/05: Euroopan yhteisöjen komission 9.6.2005 Alankomaiden kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

26

2005/C 217/52

Asia C-250/05: Hessisches Finanzgerichtin 14.4.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Turbon International GmbH — Kores Nordic Deutschland GmbH:n yleisseuraannon saajana — vastaan Oberfinanzdirektion Koblenz

26

2005/C 217/53

Asia C-257/05: Euroopan yhteisöjen komission 17.6.2005 Itävallan tasavaltaa vastaan nostama kanne

27

2005/C 217/54

Asia C-263/05: Euroopan yhteisöjen komission 23.6.2005 Italian tasavaltaa vastaan nostama kanne

27

2005/C 217/55

Asia C-265/05: Cour de cassationin (Ranska) 21.6.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa José Perez Naranjo vastaan Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie

28

2005/C 217/56

Asia C-270/05: Areios Pagosin 9.6.2005 tekemällä päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Athinaïki Chartopoïïa AE vastaan L. Panagiotidis ym.

29

2005/C 217/57

Asia C-272/05: Hof van Beroep te Antwerpenin 30.6.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö rikosasiassa 1. …, 2. …, 3. Bouwens, Werner Constant Maria

29

2005/C 217/58

Asia C-276/05: Oberste Gerichtshofsin 24.5.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaispyyntö asiassa The Wellcome Foundation Ltd. vastaan Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

29

2005/C 217/59

Asia C-282/05 P: Holcim (Deutschland) AG:n, aiemmin Alsen AG, 13.7.2005 (telekopio päivätty 12.7.2005) tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, aiemmin Alsen AG, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 21.4.2005 antamasta tuomiosta

30

2005/C 217/60

Asia C-294/05: Euroopan yhteisöjen komission 20.7.2005 Ruotsin kuningaskuntaa vastaan nostama kanne

31

2005/C 217/61

Asian C-156/02 poistaminen rekisteristä

31

2005/C 217/62

Asian C-225/03 poistaminen rekisteristä

31

2005/C 217/63

Asian C-527/03 poistaminen rekisteristä

31

2005/C 217/64

Asian C-81/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/65

Asian C-256/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/66

Asian C-319/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/67

Asian C-337/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/68

Yhdistettyjen asioiden C-362/04, C-363/04, C-364/04 ja C-365/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/69

Asian C-370/04 poistaminen rekisteristä

32

2005/C 217/70

Asian C-387/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/71

Asian C-396/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/72

Asian C-424/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/73

Asian C-497/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/74

Asian C-498/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/75

Asian C-511/04 poistaminen rekisteristä

33

2005/C 217/76

Asian C-515/04 poistaminen rekisteristä

34

2005/C 217/77

Asian C-56/05 poistaminen rekisteristä

34

 

ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

2005/C 217/78

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 5 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Kumoamiskanne — Virkamieheen kohdistuvat herjaukset — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Taloudellista avustusta koskevan pyynnön hylkääminen)

35

2005/C 217/79

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 28 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Direktiivi 91/414/ETY — Kasvinsuojeluaineet — Tehoaineet — Metalaksyyli — Lupamenettely — Tiivistelmä asiakirjasta ja täydellinen asiakirja — Määräajat — Suhteellisuusperiaate — Harkintavallan väärinkäyttö)

35

2005/C 217/80

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 30 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-190/03, Sanni Olesen vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta — Toiselle valtiolle tai kansainväliselle organisaatiolle suoritetut palvelukset — Valtion käsite — Pääasiallinen ansiotoiminta)

36

2005/C 217/81

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 28 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-301/03, Canali Ireland Ltd vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki CANAL JEAN CO. NEW YORK — Kansallisen sanamerkin CANALI haltijan esittämä väite — Sekaannusvaara)

36

2005/C 217/82

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 30 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-347/03, Eugénio Branco, Lda vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Euroopan sosiaalirahasto — Rahoitustuen pienentäminen — Alihankinta — Saavutetut oikeudet — Kohtuullinen aika)

37

2005/C 217/83

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 5 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-370/03, Jacques Wunenburger vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Johtajan virka komission yhteistyötoimisto EuropeAidissa — Ilmoitus avoimesta virasta — Hakemuksen hylkääminen — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarve — Perustelut — Ilmeinen arviointivirhe)

37

2005/C 217/84

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 7 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus kuviomerkille, joka sisältää sanaosan ”Biker Miles” — Aikaisempi yhteisön sanamerkki MILES — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2005/C 217/85

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 30 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-439/03, Ulrike Eppe vastaan Euroopan parlamentti (Avoin kilpailu — Päätös olla hyväksymättä hakijaa kokeisiin — Vaadittu ammatillinen kokemus)

38

2005/C 217/86

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 5 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-9/04, Luigi Marcuccio vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Tapaturma — Henkilöstösääntöjen 73 artikla — Tutkittavaksi ottaminen — Perustelut)

39

2005/C 217/87

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 6 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouskilpailumenettely — Toimielinten virkamiesten ja muun henkilökunnan matkatoimistopalvelut)

39

2005/C 217/88

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 20 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-361/02, Deutsche Bahn AG vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Valtiontuet — Kilpailijan tekemä kantelu — Laiminlyöntikanne — Kannan määrittely — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

40

2005/C 217/89

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 27 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-384/03, Reti Televisive Italiane SpA (RTI) vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

40

2005/C 217/90

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 28 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-158/04, Erich Drazdansky vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus sanamerkille UUP'S — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit UP — Menetetyn määräajan palauttamista koskevan kanteen hylkääminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 78 artiklan 1 kohta — Selvästi täysin perusteeton kanne)

41

2005/C 217/91

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 28 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-170/04, FederDoc ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 316/2004 — Viinikaupan yhteinen markkinajärjestely — Perinteisiä merkintöjä koskeva järjestelmä — Oikeushenkilöt — Henkilöt, joita asetus koskee erikseen — Tutkimatta jättäminen)

41

2005/C 217/92

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 29 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-254/04: Spyridon de Athanassios Pappas vastaan Euroopan unionin alueiden komitea (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Alueiden komitean pääsihteerin virka — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sellaisen tuomion täytäntöönpano, jolla nimitys on kumottu — Toimielin peruuttaa avointa virkaa koskevan ilmoituksen ja aloittaa uuden palvelukseenottomenettelyn)

42

2005/C 217/93

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 27 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Aikaisemman tavaramerkin poistaminen rekisteristä — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2005/C 217/94

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 28 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-386/04, Eridania SpA ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Sokerialan yhteinen markkinajärjestely — Hintajärjestelmä — Alueellistaminen — Alijäämäalueet — Italian luokitus — Markkinointivuosi 2004/2005 — Asetus (EY) N:o 1216/2004 — Kumoamiskanne — Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt — Tutkimatta jättäminen)

43

2005/C 217/95

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 1 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa T-482/04, KOMSA Kommunikation Sachsen AG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2005/C 217/96

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys, 22 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-171/05 R, Bart Nijs vastaan Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (Välitoimien määrääminen — Henkilöstö — Täytäntöönpanon lykkääminen — Tutkittavaksi ottaminen)

44

2005/C 217/97

Asia T-186/05: Alenia Marconi Systems S.p.A:n 10.5.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

44

2005/C 217/98

Asia T-222/05: Francisco Rossi Ferrerasin 9.6.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

45

2005/C 217/99

Asia T-223/05: CAMAR Srl:n 8.6.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

45

2005/C 217/100

Asia T-233/05: Nomura Principal Investment Plc:n ja Nomura International Plc:n 23.6.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

46

2005/C 217/101

Asia T-245/05: The Black & Decker Corporationin 4.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

46

2005/C 217/102

Asia T-246/05: The Black & Decker Corporationin 4.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

47

2005/C 217/103

Asia T-247/05: The Black & Decker Corporationin 4.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

48

2005/C 217/104

Asia T-248/05: MP Temporärpersonal GmbH:n 1.7.2005 nostama kanne sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan

49

2005/C 217/105

Asia T-249/05: Tineke Duyster 30.6.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

50

2005/C 217/106

Asia T-250/05: European Dynamics S.A:n 24.6.2005 Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoa vastaan nostama kanne

50

2005/C 217/107

Asia T-251/05: Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A.:n 1.7.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

51

2005/C 217/108

Asia T-255/05: The Black & Decker Corporationin 8.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

52

2005/C 217/109

Asia T-259/05: Espanjan kuningaskunnan 8.7.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

52

2005/C 217/110

Asia T-262/05: The Procter & Gamble Companyn 18.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

53

2005/C 217/111

Asia T-263/05: The Procter & Gamble Companyn 18.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

54

2005/C 217/112

Asia T-264/05: The Procter & Gamble Companyn 18.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

54

2005/C 217/113

Asia T-273/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

55

2005/C 217/114

Asia T-274/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

56

2005/C 217/115

Asia T-275/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

56

2005/C 217/116

Asia T-276/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

57

2005/C 217/117

Asia T-277/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

58

2005/C 217/118

Asia T-278/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

59

2005/C 217/119

Asia T-279/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

60

2005/C 217/120

Asia T-280/05: The Black & Decker Corporationin 20.7.2005 sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan nostama kanne

61

2005/C 217/121

Asian T-50/97 poistaminen rekisteristä

61

2005/C 217/122

Asian T-51/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/123

Asian T-53/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/124

Asian T-54/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/125

Asian T-55/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/126

Asian T-56/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/127

Asian T-57/97 poistaminen rekisteristä

62

2005/C 217/128

Asian T-58/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/129

Asian T-59/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/130

Asian T-63/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/131

Asian T-65/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/132

Asian T-66/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/133

Asian T-67/97 poistaminen rekisteristä

63

2005/C 217/134

Asian T-69/97 poistaminen rekisteristä

64

2005/C 217/135

Asian T-145/97 poistaminen rekisteristä

64

2005/C 217/136

Asian T-385/02 poistaminen rekisteristä

64

2005/C 217/137

Asian T-437/03 poistaminen rekisteristä

64


 

III   Tiedotteita

2005/C 217/138

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 205, 20.8.2005

65


FI

 

Top