EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:208E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 208, 25. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 208E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
25. elokuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Keskiviikko 1. joulukuuta 2004

2005/C 208E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen julkilausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Määrärahojen siirrot

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Esityslista

Ukrainan tilanne (keskustelu)

Rahoitusnäkymät (keskustelu)

EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Kansainvälinen aids-päivä (keskustelu)

EU:n kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vaatimukset * (keskustelu)

Jalkapallo Euroopan unionissa (keskustelu)

Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuus ***I (keskustelu)

EY:n ja San Marinon sopimus (säästöjen tuottamien korkotulojen verotus) * — EY:n ja Monacon sopimus (säästöjen tuottamien korkotulojen verotus) * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

13

LIITE

14

 

Torstai 2. joulukuuta 2004

2005/C 208E/2

PÖYTÄKIRJA

16

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kokoonpano

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus — 2003 (keskustelu)

Kolumbian tilanne (keskustelu)

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Äänestykset

Lisätalousarvioesitys 10/2004 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus (San Marino) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus (Monaco) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuus ***I (äänestys)

EU:n kansalaisten passit * (äänestys)

Ukrainan tilanne (äänestys)

Rahoitusnäkymät (äänestys)

Kansainvälinen aids-päivä (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

EU:n ja Venäjän huippukokous (käsiteltäväksi jättämisen määräajat)

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Valiokuntien kokoonpano

Seuraavien istuntojen aikataulu

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

23

LIITE I

24

LIITE II

30

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

36

P6_TA(2004)0069
Lisätalousarvioesitys 10/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (Pääluokka III — Komissio) (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD))

36

P6_TA(2004)0070
Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus (San Marino) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS))

37

P6_TA(2004)0071
Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus (Monaco) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen ja sen liitteenä olevan aiesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välillä (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS))

37

P6_TA(2004)0072
Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (KOM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD))

38

P6_TC1-COD(2004)0023
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2005/EY tekemiseksi Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

38

LIITE I
TOIMET

43

LIITE II
KUSTANNUSTEN SUUNTAA ANTAVA JAKAUTUMINEN

49

LIITE III
OHJELMAN TOTEUTUSKEINOT

49

P6_TA(2004)0073
EU:n kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevat vaatimukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi EU:n kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (KOM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS))

50

P6_TA(2004)0074
Ukrainan tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainasta

54

P6_TA(2004)0075
Rahoitusnäkymät
Euroopan parlamentin päätöslauselma rahoitusnäkymistä joulukuussa 2004 pidettävää Eurooppaneuvoston kokousta varten

57

P6_TA(2004)0076
Maailman aids-päivä
Euroopan parlamentin päätöslauselma maailman aids-päivästä

58


FI

 

Top