EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 157, 28. kesäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
28. kesäkuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

413. täysistunto 15. ja 16. joulukuuta 2004

2005/C 157/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen vakuutussopimus”

1

2005/C 157/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Matkailu ja urheilu: Euroopan tulevat haasteet”

15

2005/C 157/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto: Tavoitteena eurooppalainen nanoteknologiastrategia”KOM(2004) 338 lopullinen

22

2005/C 157/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalaiset liikennesäännöt ja ajoneuvorekisteri”

34

2005/C 157/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Merenkulun sekä merenkulkijoiden koulutuksen ja työllistymisen edistäminen”

42

2005/C 157/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus komission päätökseksi EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan määräysten soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille julkisen palvelun velvoitteesta maksettavina korvauksina myönnettävään valtiontukeen” ja ”Ehdotus komission direktiiviksi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta”

48

2005/C 157/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta”KOM(2004) 311 lopullinen — 2004/0098 COD

53

2005/C 157/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaistetuista jokiliikenteen tiedotuspalveluista Euroopan yhteisön sisävesillä”KOM(2004) 392 lopullinen — 2004/0123 COD

56

2005/C 157/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — neuvoston asetus yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 2847/93 muuttamisesta”KOM(2004) 289 lopullinen — 2004/0108 CNS

61

2005/C 157/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelma (2004–2010)”KOM(2004) 416 lopullinen

65

2005/C 157/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kivutonta ansastusta koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien osalta”KOM(2004) 532 lopullinen — 2004/0183 COD

70

2005/C 157/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi direktiivin 87/328/ETY muuttamisesta yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun nautaeläinten siemennesteen varastoinnin osalta”KOM(2004) 563 lopullinen — 2004/0188 CNS

74

2005/C 157/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rakennemuutosten myötäily: laajentuneen Euroopan teollisuuspolitiikka”KOM(2004) 274 lopullinen

75

2005/C 157/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa”KOM(2004) 279 lopullinen — 2004/0084 COD

83

2005/C 157/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle” — ”Laillisen ja laittoman maahanmuuton välisiä yhteyksiä koskeva tutkimus”KOM(2004) 412 lopullinen

86

2005/C 157/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden hallitusta tulosta EU:n alueelle ja lähtöalueiden suojeluvalmiuksien lisäämisestä” — ”Pysyvien ratkaisujen tarjoamisen parantaminen”KOM(2004) 410 lopullinen

92

2005/C 157/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille” — ”Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tehostaminen: seuraavaksi yhteinen menettely”KOM(2004) 503 lopullinen — SEK(2004) 937

96

2005/C 157/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun”KOM(2004) 313 lopullinen — 2004/0099 COD

99

2005/C 157/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen YMP:n uudistuksella: Sokerialan uudistus”KOM(2004) 499 lopullinen

102

2005/C 157/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto tiede ja teknologia Euroopan tulevaisuuden avaintekijöinä — Suuntaviivoja unionin tutkimusrahoituspolitiikalle”KOM(2004) 353 lopullinen

107

2005/C 157/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta”KOM(2004) 177 lopullinen — 2004/0065 COD

115

2005/C 157/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle iäkkäiden työntekijöiden työllisyyden lisääminen ja työmarkkinoilta poistumisen lykkääminen”KOM(2004) 146 lopullinen

120

2005/C 157/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta meriliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 4056/86 tarkistuksesta”COM(2004) 675 final

130

2005/C 157/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta”KOM(2004) 91 lopullinen — 2004/0023 COD

136

2005/C 157/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan meriyhteydet tulevaisuudessa — kehityskulku ja sen ennakointi”

141

2005/C 157/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/1999 muuttamisesta Peace-ohjelman ohjelman keston pidentämiseksi ja uusien maksusitoumusmäärärahojen myöntämiseksi”COM(2004) 631 final

147

2005/C 157/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta”KOM(2004) 592 lopullinen — 2004/0202 COD

149

2005/C 157/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sukupolvien väliset suhteet”

150

2005/C 157/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muuntogeenisten viljelykasvien sekä perinteisesti ja luonnonmukaisesti viljeltyjen viljelykasvien rinnakkaiselo”

155

2005/C 157/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma”KOM(2004) 415 lopullinen

167


FI

 

Top