EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 310, 16. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 310

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
16. joulukuuta 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

2004/C 310/1

Sopimus Euroopan perustuslaista

1

JOHDANTO

3

I OSA

11

UNIONIN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

11

PERUSOIKEUDET JA UNIONIN KANSALAISUUS

13

UNIONIN TOIMIVALTA

14

UNIONIN TOIMIELIMET JA ELIMET

18

TOIMIELINJÄRJESTELMÄ

18

UNIONIN MUUT TOIMIELIMET JA NEUVOA-ANTAVAT ELIMET

25

UNIONIN TOIMIVALLAN KÄYTTÖ

26

YLEISET MÄÄRÄYKSET

26

ERITYISMÄÄRÄYKSET

29

TIIVIIMPI YHTEISTYÖ

33

DEMOKRATIAN TOTEUTTAMINEN UNIONISSA

34

UNIONIN VARAINHOITO

36

UNIONI JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ

38

UNIONIN JÄSENYYS

38

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA

41

JOHDANTO

41

IHMISARVO

42

VAPAUDET

43

TASA-ARVO

46

YHTEISVASTUU

47

KANSALAISTEN OIKEUDET

50

LAINKÄYTTÖ

52

PERUSOIKEUSKIRJAN TULKINTAA JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

53

UNIONIN POLITIIKAT JA TOIMINTA

55

YLEISESTI SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

55

SYRJINTÄKIELTO JA KANSALAISUUS

56

SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET

58

SISÄMARKKINAT

58

Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta

58

Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus

59

Työntekijät

59

Sijoittautumisoikeus

61

Vapaus tarjota palveluja

63

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

64

Tulliliitto

64

Tulliyhteistyö

65

Määrällisten rajoitusten kieltäminen

65

Pääomat ja maksut

66

Kilpailusäännöt

68

Yrityksiin sovellettavat säännöt

68

Jäsenvaltion myöntämä tuki

71

Veroja ja maksuja koskevat määräykset

73

Yhteiset määräykset

73

TALOUS- JA RAHAPOLITIIKKA

76

Talouspolitiikka

76

Rahapolitiikka

81

Institutionaaliset määräykset

84

Euron käyttöön ottaneita jäsenvaltioita koskevat erityismääräykset

85

Siirtymämääräykset

86

MUITA ALOJA KOSKEVAT POLITIIKAT

91

Työllisyys

91

Sosiaalipolitiikka

93

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

98

Maatalous ja kalastus

99

Ympäristö

103

Kuluttajansuoja

105

Liikenne

105

Euroopan laajuiset verkot

108

Tutkimus ja teknologian kehittäminen sekä avaruusala

109

Energia

112

VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE

113

Yleiset määräykset

113

Rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka

114

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla

117

Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla

118

Poliisiyhteistyö

121

ALAT, JOILLA UNIONI VOI PÄÄTTÄÄ TOTEUTTAA TUKI-, YHTEENSOVITTAMIS- TAI TÄYDENNYSTOIMIA

123

Kansanterveys

123

Teollisuus

125

Kulttuuri

125

Matkailu

126

Yleissivistävä koulutus, nuoriso, urheilu ja ammatillinen koulutus

127

Pelastuspalvelu

128

Hallinnollinen yhteistyö

129

MERENTAKAISTEN MAIDEN JA ALUEIDEN ASSOSIAATIO

129

UNIONIN ULKOINEN TOIMINTA

131

YLEISESTI SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

131

YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

133

Yhteiset määräykset

133

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

138

Varainhoitoa koskevat määräykset

141

YHTEINEN KAUPPAPOLITIIKKA

142

YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA JA HUMANITAARINEN APU

143

Kehitysyhteistyö

143

Taloudellinen, tekninen ja rahoitusyhteistyö kolmansien maiden kanssa

144

Humanitaarinen apu

145

RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

146

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

146

UNIONIN SUHTEET KANSAINVÄLISIIN JÄRJESTÖIHIN JA KOLMANSIIN MAIHIN SEKÄ UNIONIN EDUSTUSTOT

149

YHTEISVASTUULAUSEKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

149

UNIONIN TOIMINTA

150

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

150

Toimielimet

150

Euroopan parlamentti

150

Eurooppa-neuvosto

153

Ministerineuvosto

153

Euroopan komissio

154

Euroopan unionin tuomioistuin

156

Euroopan keskuspankki

164

Tilintarkastustuomioistuin

165

Unionin neuvoa-antavat elimet

167

Alueiden komitea

167

Talous- ja sosiaalikomitea

168

Euroopan investointipankki

169

Unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia koskevat yhteiset määräykset

170

VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

173

Monivuotinen rahoituskehys

173

Unionin vuosittainen talousarvio

174

Talousarvion toteuttaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

177

Yhteiset määräykset

178

Petosten torjunta

179

TIIVIIMPI YHTEISTYÖ

180

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

182

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

186

Pöytäkirjat ja liitteet

203

PÄÄTÖSASIAKIRJA

401


FI

 

Top