Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 302, 07. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
7. joulukuuta 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

410. täysistunto, 30. kesäkuuta ja 1. heinäkuuta 2004

2004/C 302/1

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — LeaderSHIP 2015 — Euroopan laivanrakennus- ja laivankorjausteollisuuden tulevaisuus — Huippuosaamiseen perustuva kilpailukyky” (KOM(2003) 717 lopullinen)

1

2004/C 302/2

Lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta” (KOM(2003) 758 lopullinen — 2003/0292 COD)

8

2004/C 302/3

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille maksualan uudesta oikeudellisesta kehyksestä sisämarkkinoilla” (KOM(2003) 718 lopullinen)

12

2004/C 302/4

Lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä” (kodifioitu toisinto) (KOM(2004) 159 lopullinen — 2004/0056 CNS)

19

2004/C 302/5

Lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä” (KOM(2003) 767 lopullinen — 2003/0291 COD)

20

2004/C 302/6

Lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi satamien turvatoimien parantamisesta” (KOM(2004) 76 lopullinen — 2004/0031 COD)

23

2004/C 302/7

Lausunto aiheesta ”Fuusioenergia”

27

2004/C 302/8

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle — Galileo-tutkimusohjelman edistymisvaihe vuoden 2004 alussa” (KOM(2004) 112 lopullinen)

35

2004/C 302/9

Lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautatieyritysten toimiluvista” (kodifioitu toisinto) (KOM(2004) 232 lopullinen — 2004/0074 COD)

38

2004/C 302/10

Lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) 1228/2003 muuttamisesta sen päivämäärän osalta, josta alkaen tiettyjä säännöksiä sovelletaan Sloveniaan” (KOM(2004) 309 lopullinen — 2004/0109 COD)

39

2004/C 302/11

Lausunto aiheesta ”Teollisuuden muutokset sekä taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus”

41

2004/C 302/12

Lausunto aiheesta ”Siirtotyöläisiä koskeva kansainvälinen yleissopimus”

49

2004/C 302/13

Lausunto aiheesta ”YMP:n toinen pilari: maaseudun kehittämispolitiikan mukauttamisen tulevaisuudennäkymät” (Salzburgin konferenssin seuranta)

53

2004/C 302/14

Lausunto aiheesta ”Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus — Uudenlainen kumppanuuteen perustuva koheesiopolitiikka: lähentyminen, kilpailukyky ja yhteistyö” (KOM(2004) 107 lopullinen)

60

2004/C 302/15

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Yksityishenkilöiden osinkoverotus sisämarkkinoilla” (KOM(2003) 810 lopullinen)

70

2004/C 302/16

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä yhteisön tason työmarkkinaosapuolille tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 93/104/EY uudelleentarkastelusta” (KOM(2003) 843 lopullinen)

74

2004/C 302/17

Lausunto aiheesta ”EU:n ja Turkin suhteet joulukuussa 2004 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta ajatellen”

80

2004/C 302/18

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Sosiaalisen suojelun uudistaminen uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi — kokonaisvaltainen lähestymistapa työnteon kannattavuuden parantamiseksi” (KOM(2003) 842 lopullinen)

86

2004/C 302/19

Lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Tekstiili- ja vaatetusalan tulevaisuus laajentuneessa Euroopan unionissa” (KOM(2003) 649 lopullinen)

90

2004/C 302/20

Lausunto aiheesta ”Suurkaupunkialueiden yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen”

101


FI

 

Top