EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 241, 28. syyskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 241

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
28. syyskuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
2.—3. kesäkuuta 2004 pitämässään 409. täysistunnossa

2004/C 241/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (’Rooma II’)” (KOM(2003) 427 lopullinen — 2003/0168 COD)

1

2004/C 241/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Euroopan lääketeollisuuden lujittaminen potilaiden eduksi — Toimenpiteitä tarvitaan” (KOM(2003) 383 lopullinen)

7

2004/C 241/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan tehdyn neuvoston päätöksen 1999/784/EY muuttamisesta” (KOM(2003) 763 lopullinen — 2003/0293 COD)

15

2004/C 241/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätösten N:o 96/391/EY ja N:o 1229/2003/EY kumoamisesta” (KOM(2003) 742 lopullinen — 2003/0297 COD)

17

2004/C 241/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto)” (KOM(2004) 47 lopullinen — 2004/0017 COD)

19

2004/C 241/6

Lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta” (KOM(2004) 127 lopullinen — 2004/0045 COD)

20

2004/C 241/7

Lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta” (KOM(2004) 163 lopullinen — 2004/0054 CNS)

21

2004/C 241/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista (kodifioitu toisinto)” (KOM(2004) 290 lopullinen — 2004/0090 COD)

23

2004/C 241/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseen tähtäävien uusien keinojen edistäminen kansainvälisen yhteistyön avulla — ohjeita Equal-yhteisöaloitteen toista hakukierrosta varten — ’Hyvien ideoiden vapaa liikkuvuus’” (KOM(2003) 840 lopullinen)

24

2004/C 241/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudelle 2005—2010” (KOM(2004) 102 lopullinen — 2004/0032 CNS)

27

2004/C 241/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä” (KOM(2003) 741 lopullinen — 2003/0302 COD)

31

2004/C 241/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Alueellinen yhdentyminen ja kestävä kehitys”

34

2004/C 241/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla” (KOM(2003) 657 lopullinen — 2003/0265 CNS)

41

2004/C 241/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma” (KOM(2004) 38 lopullinen)

44

2004/C 241/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Transatlanttinen vuoropuhelu — Miten transatlanttisia suhteita voidaan kehittää?”

49

2004/C 241/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta” (KOM(2003) 448 lopullinen — 2003/0175 COD)

58

2004/C 241/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen direktiivin 2002/15/EY ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/985 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä” (KOM(2003) 628 lopullinen — 2003/0255 COD)

65


FI

 

Top