EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:108:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 108, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
30. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

405. täysistunto, 28. ja 29. tammikuuta 2004

2004/C 108/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja sopimussuhteisiin sovellettavasta laista tehdyn vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen muuntamisesta yhteisön säädökseksi ja uudistamisesta” (KOM(2002) 654 lopullinen)

1

2004/C 108/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle — Sähköistä liiketoimintaa koskevien politiikkojen mukauttaminen muuttuvassa ympäristössä: GoDigital-aloitteen opetukset ja tulevaisuuden haasteet” (KOM(2003) 148 lopullinen)

23

2004/C 108/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisestä (uudelleen laadittu)” (KOM(2003) 418 lopullinen — 2003/0153 COD)

29

2004/C 108/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä” (KOM(2003) 522 lopullinen — 2003/0205 COD)

32

2004/C 108/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tulevaisuuden liikenneinfrastruktuurit: suunnittelu ja naapurimaat — kestävä liikkuvuus — rahoitus”

35

2004/C 108/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen: toimintakeinot ja rahoitusvälineet”

45

2004/C 108/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta” (KOM(2003) 440 lopullinen — 2003/0159 COD)

52

2004/C 108/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä” (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 524 lopullinen — 2003/0207 COD)

55

2004/C 108/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä” (KOM(2003) 559 lopullinen — 2003/0221 COD)

56

2004/C 108/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 muuttamisesta” (KOM(2003) 566 lopullinen — 2003/0222 COD)

57

2004/C 108/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jätteiden siirroista” (KOM(2003) 379 lopullinen — 2003/0139 COD)

58

2004/C 108/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista” (KOM (2003) 492 lopullinen — 2003/0189 COD)

62

2004/C 108/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus: Neuvoston asetus paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla” ja ”Ehdotus: Neuvoston asetus paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden väliaikaisilla maaulkorajoilla” (KOM(2003) 502 lopullinen — 2003/0193 CNS — 2003/0194 CNS)

65

2004/C 108/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan kulttuuriteollisuus”

68

2004/C 108/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston direktiivi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta luvan antamismahdollisuuden jatkamiseksi jäsenvaltioille soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin” (KOM(2003) 825 lopullinen — 2003/0317 CNS)

78

2004/C 108/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 muuttamisesta” (KOM(2003) 701 lopullinen — 2003/0275 CNS)

80

2004/C 108/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi)” – KOM(2003) 356 lopullinen — 2003/0134 COD

81

2004/C 108/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (’asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä’)” (KOM(2003) 443 lopullinen — 2003/0162 COD)

86

2004/C 108/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva komission kertomus 2002” (SEK(2003) 467 lopullinen)

90

2004/C 108/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintaviraston perustamisesta” (KOM(2003) 687 lopullinen — 2003/0273 CNS)

97

2004/C 108/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maatalouden työmarkkinat EU:ssa ja ehdokasvaltioissa — Toimintavaihtoehdot vuotta 2010 varten”

101


FI

 

Top