EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:093:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 93, 17. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 93
47. vuosikerta
17. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2004/C 93/01Euron kurssi 1
2004/C 93/02Ilmoitus Venäjältä peräisin olevan kaliumkloridin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta 2
2004/C 93/03Ilmoitus Venäjältä peräisin olevan kaliumkloridin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta 3
2004/C 93/04Komission ilmoitus rautatieyritysten komission suosituksesta annettu 21 päivänä lokakuuta 2003 sääntöjen noudattamisen valvonnasta tieliikenneturvallisuuden alalla (1) 5
2004/C 93/05Kehotus esittää huomautuksia luonnoksesta komission asetukseksi, joka koskee EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalous- ja kalastusalalla 9
2004/C 93/06EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 13
2004/C 93/07EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 14
2004/C 93/08Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 16
2004/C 93/09Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 18
2004/C 93/10Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 23
2004/C 93/11Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 27
Euroopan oikeusasiamies
2004/C 93/12Tiedonanto 32
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2004/C 93/13Ehdotuspyyntö yhteisön puiteohjelman perustamisesta yhteistyön kehittämiseksi onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla (1) 33
2004/C 93/14Ehdotuspyynnön peruuttaminen - Cards 2003 - Bosnia ja Hertsegovinaan palauttamista koskeva yhtenäinen paluuohjelma (Ainoastaan seuraavat: Hanke 3 (IRP-3-EB), hanke 4 (IRP-4-NW) ja hanke 5 (IRP-5-NB)) 34
2004/C 93/15Muutos pitkäjyväisen kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin tiettyihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailuilmoitus 35
2004/C 93/16Réunionin saarelle toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tukea koskeva tarjouskilpailuilmoituksen muutos 35
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top