EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 88, 08. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 88
47. vuosikerta
8. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2004/C 88/01Euron kurssi 1
2004/C 88/02Päätös olla vastustamatta valtiontukitoimenpiteitä, joita pidetään EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan unioniin (1) 2
2004/C 88/03Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 6
2004/C 88/04Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 10
2004/C 88/05Komission tiedonanto, joka liittyy kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevien jäsenmaiden lakien lähentämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/396/ETY toimeenpanoon (1) 14
2004/C 88/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3403 - JP Morgan/Bank One) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 15
2004/C 88/07Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3392 - WestLB/Klöckner) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 16
2004/C 88/08EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 17
Euroopan keskuspankki
2004/C 88/09Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien Euroopan yhteisöjen komission suositusta neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta (SEK(2004) 204 lopull.) (CON/2004/12) 18
2004/C 88/10Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (kodifioitu toisinto) (CON/2004/10) 20
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTA-valtioiden pysyvä komitea
2004/C 88/11Yhteenveto sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun direktiivin 93/22/ETY 16 artiklan mukaisista säännellyistä markkinoista 21
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2004/C 88/12Ehdotuspyyntö Euroopan parlamentin jäsenten edustajantointaan harjoittaessaan keräämien lahjoitettujen tai testamentattujen arkistojen käsittely 23
Komissio
2004/C 88/13Ehdotuspyyntö VP/2004/05: sosiaalista osallisuutta koskevat kansalliset tiedotustoimet (budjettikohta 04040202) 34
Euroopan ympäristövirasto
2004/C 88/14Euroopan ympäristökeskuksen tieteellisen komitean jäsenyyttä koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö 35

Oikaisuja
2004/C 88/15Oikaistaan tiedonanto Vapaapäivät vuonna 2004 Euroopan unionin jäsenvaltioissa (EUVL C 284, 27.11.2003) 37
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top