Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:087E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 87, 07. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 87E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
7. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2003—2004

 

Maanantai 17. marraskuuta 2003

2004/C 087E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Vetoomukset

Määrärahojen siirrot

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Euroopan vammaisten vuosi 2003 (julkilausuma ja keskustelu)

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (keskustelu)

Tutkimusinvestoinnit (keskustelu)

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I — Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I — Televiestinnän sääntely (keskustelu)

Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

17

 

Tiistai 18. marraskuuta 2003

2004/C 087E/2

PÖYTÄKIRJA

19

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Puhemiehen ilmoitus

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Vuoden 2004 lainsäädäntö- ja työohjelma — Eurostat (julkilausuma ja keskustelu)

ÄÄNESTYKSET

Humala-alan YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Väärennetyt eurometallirahat * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I (äänestys)

Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I (äänestys)

Ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävä kaasuöljy * (äänestys)

Tutkimusinvestoinnit (äänestys)

Televiestinnän sääntely (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (keskustelu)

Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Syöpäseulonta * (keskustelu)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (keskustelu)

Jätteiden siirrot *** I (keskustelu)

Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (keskustelu)

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (keskustelu)

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

30

LIITE I

32

LIITE II

36

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

40

P5_TA(2003)0487
Humala-alan YMJ *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta (KOM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

40

P5_TA(2003)0488
Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyttynä vuoden 1997 marraskuussa pidetyssä FAOn kahdennessakymmenennessäyhdeksännessä kokouksessa hyväksytyllä päätöslauselmalla 12/97 (KOM(2003) 470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS))

40

P5_TA(2003)0489
Korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi korkeaaktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden valvonnasta (KOM(2003) 18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS))

41

P5_TA(2003)0490
Ulkoisten rajojen ylityspaikkojen kyltit *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Helleenien tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi ulkoisten rajojen ylityspaikoilla olevissa kylteissä käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))

42

P5_TA(2003)0491
Väärennetyt eurometallirahat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS))

44

P5_TA(2003)0492
Virkamiesten palvelukseen ottaminen laajentumisen vuoksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi virkamiesten palvelukseen ottamista Euroopan yhteisöihin koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tšekin, Slovakian ja Slovenian liittymisen vuoksi (KOM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS))

45

P5_TA(2003)0493
Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD))

45

P5_TA(2003)0494
Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimivasta tarjoamisesta viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

46

P5_TC1-COD(2003)0147
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o ..../2003/EY tekemiseksi yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC)

46

LIITE I
YHTEISTÄ ETUA PALVELEVAT HANKKEET

56

LIITE II
LAAJA-ALAISET TOIMENPITEET

58

P5_TA(2003)0495
Tutkimusinvestoinnit
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle” (KOM(2003) 226 — 2003/2148(INI))

60

P5_TA(2003)0496
Televiestinnän sääntely
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kahdeksannesta raportista televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta (KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI))

65

 

Keskiviikko 19. marraskuuta 2003

2004/C 087E/3

PÖYTÄKIRJA

70

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Määrärahojen siirrot

Hallitustenvälisen konferenssin edistyminen, mukaan lukien talousarvionäkökohdat (julkilausumat ja keskustelu)

Euromed (julkilausumat ja keskustelu)

ÄÄNESTYKSET

Naisten oikeudet (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III (äänestys)

Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I (äänestys)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I (äänestys)

Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** I (lopullinen äänestys)

Syöpäseulonta * (äänestys)

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti * (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta * (lopullinen äänestys)

Jätteiden siirrot *** I (äänestys)

Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) * (äänestys)

Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa (äänestys)

Jätedirektiivi 75/442/ETY (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset (julkilausumat ja keskustelu)

Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (keskustelu)

Pohjoinen ulottuvuus (julkilausumat ja keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kokoonpano

Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö

EU:n puolustustarvikepolitiikka (keskustelu)

Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (keskustelu)

Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) (keskustelu)

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) (keskustelu)

EU:n ja Kanadan huippukokous (Ottawa, 17. joulukuuta 2003) (julkilausuma ja keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

85

LIITE I

87

LIITE II

89

LIITE III

102

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

145

P5_TA(2003)0497
Naisten oikeudet
Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksien loukkaamisesta ja Euroopan unionin kansainvälisistä suhteista (2002/2286(INI))

145

P5_TA(2003)0498
Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta (PE-CONS 3665/2003 — C5-435/2003 — 2001/0257(COD))

149

P5_TA(2003)0499
Alusten ja satamien turvatoimien parantaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta (KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 —2003/0089(COD))

150

P5_TC1-COD(2003)0089
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta

150

LIITE I
IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOKSET

160

LIITE II
ALUSTEN JA SATAMIEN KANSAINVÄLINEN TURVASÄÄNNÖSTÖ (ISPS-SÄÄNNÖSTÖ)

169

LIITE III

194

P5_TA(2003)0500
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (KOM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD))

246

P5_TC1-COD(2003)0032
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta

246

P5_TA(2003)0501
Öljytuotteiden toimitusvarmuus *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi öljytuotteiden toimitusvarmuutta koskevien toimenpiteiden lähentämisestä (KOM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))

263

P5_TA(2003)0502
Syöpäseulonta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

263

P5_TA(2003)0503
Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta (KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS))

269

P5_TA(2003)0504
Raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annettujen neuvoston direktiivien 68/414/ETY ja 98/93/EY sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 73/238/ETY kumoamisesta (KOM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS))

280

P5_TA(2003)0505
Jätteiden siirrot *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista (KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD))

281

P5_TC1-COD(2003)0139
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 antamiseksi jätteiden siirroista

281

LIITE IA

325

LIITE IB

328

LIITE II
ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT JA ASIAKIRJAT

331

LIITE III
LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIDEN MUKANA ON SIIRTOJEN YHTEYDESSÄ OLTAVA TIETYT TIEDOT (NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET)

332

LIITE IV
LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄ-MENETTELYÄ (NS. KELTAISEN JÄTELUETTELON JÄTTEET)

334

LIITE IVA
LIITTEESSÄ III LUETELLUT JÄTTEET, JOIHIN KUITENKIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUSJA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (3 ARTIKLAN 3 KOHTA)

336

LIITE V
JÄTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 36 ARTIKLASSA SÄÄDETTYÄ VIENTIKIELTOA

336

LIITE VI
TIEDOT, JOTKA ON LIITETTÄVÄ LIITTEESSÄ III LUETELTUJEN HYÖDYNNETTÄVIKSI TARKOITETTUJEN JÄTTEIDEN SIIRTOIHIN (17 ARTIKLA)

384

LIITE VII
TUKHOLMAN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEISSä A, B ja C LUETELLUT KEMIKAALIT

385

LIITE VIII
OHJEET YMPÄRISTÖN KANNALTA JÄRKEVÄSTÄ JÄTEHUOLLOSTA (41 ARTIKLA)

385

LIITE IX
JÄSENVALTIOIDEN RAPORTOINTIVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄ LISÄLOMAKE (53 ARTIKLAN 3 KOHTA)

386

P5_TA(2003)0506
Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen (2002—2006) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) tehdyn päätöksen 2002/834/EY muuttamisesta (KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

390

P5_TA(2003)0507
Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta ”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa” (KOM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS))

395

P5_TA(2003)0508
Jätedirektiivi 75/442/ETY
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kertomuksesta jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY täytäntöönpanosta (KOM(2003) 250 — 2003/2124(INI))

400

 

Torstai 20. marraskuuta 2003

2004/C 087E/4

PÖYTÄKIRJA

405

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet * — Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen * — Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** I (keskustelu)

Puhemiehen ilmoitus

Tervetulotoivotukset

ÄÄNESTYKSET

Meriturvallisuuden parantaminen (väliaikaisen valiokunnan jäsenten nimittäminen) (äänestys)

Talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Kulttuurin sosiaalinen ulottuvuus (työjärjestyksen 52 artikla)

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III (äänestys)

Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** I (äänestys)

Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) * (äänestys)

EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet * (äänestys)

Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen * (äänestys)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus * (äänestys)

Vuonna 1998 tehty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja * (äänestys)

Varainhoitoa koskevat määräykset ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista (äänestys)

Euromed (äänestys)

EU/Venäjä-huippukokous (äänestys)

Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (äänestys)

Pohjoinen ulottuvuus (äänestys)

EU:n puolustustarvikepolitiikka (äänestys)

Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Euroopan unionin tiedotusverkkojen ja Eurooppatietopisteiden nykytilanne (suullinen kysymys, josta keskustellaan)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA

Sri Lanka (keskustelu)

Aceh (keskustelu)

Vietnam: uskonnonvapaus (keskustelu)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA PÄÄTTYI

Esityslista

ÄÄNESTYKSET

Sri Lanka (äänestys)

Aceh (äänestys)

Vietnam: uskonnonvapaus (äänestys)

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

Vastaanotetut asiakirjat

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä — Valiokuntien yhteistyö

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

421

LIITE I

423

LIITE II

436

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

466

P5_TA(2003)0509
Schengenin tietojärjestelmä (SIS II)
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) (2003/2180(INI))

466

P5_TA(2003)0510
Pääsy satamapalvelujen markkinoille *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

471

P5_TA(2003)0511
Naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi (KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

471

P5_TC1-COD(2003)0109
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2003/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi

472

LIITE

476

P5_TA(2003)0512
Tuki UNMIKille (Kosovo) ja korkean edustajan toimistolle (Bosnia ja Hertsegovina) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) sekä Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimiston tukemisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

478

P5_TA(2003)0513
EU:n ja maailman teollistumattomien alueiden suhteet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta Euroopan unionin ja maailman tiettyjen teollistumattomien alueiden suhteisiin liittyvää keskinäistä ymmärrystä edistävien elinten ja laitosten tukemiseksi (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

480

P5_TA(2003)0514
Unionin aktiivisen kansalaisuuden edistäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

484

P5_TA(2003)0515
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

495

P5_TA(2003)0516
Vuonna 1998 tehty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuonna 1998 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

497

P5_TA(2003)0517
Varainhoitoa koskevat määräykset ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista
Euroopan parlamentin päätöslauselma varainhoitoa koskevista määräyksistä ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista

498

P5_TA(2003)0518
Euromed
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euro-Välimeri-kumppanuudesta

500

P5_TA(2003)0519
EU/Venäjä-huippukokous
Euroopan parlamentin päätöslauselma Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetystä EU:n ja Venäjän 12. huippukokouksesta

503

P5_TA(2003)0520
Suhteet EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin
Euroopan parlamentin päätöslauselma laajemmasta Euroopasta ja naapuruudesta: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin (KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI))

506

P5_TA(2003)0521
Pohjoinen ulottuvuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma pohjoisesta ulottuvuudesta

515

P5_TA(2003)0522
EU:n puolustustarvikepolitiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Euroopan puolustus — teollisuus- ja markkinanäkökohtia — tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka” (KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI))

518

P5_TA(2003)0523
Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessista — Toinen vuosikertomus (KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI))

521

P5_TA(2003)0524
Sri Lanka
Euroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankasta

527

P5_TA(2003)0525
Aceh
Euroopan parlamentin päätöslauselma Acehista

528

P5_TA(2003)0526
Vietnam: uskonnonvapaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma Vietnamista

531


FI

 

Top