Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:080:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 80, 30. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 80
47. vuosikerta
30. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
404. täysistunto, 10. ja 11. joulukuuta 2003
2004/C 80/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Luonnos komission asetukseksi komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön" 1
2004/C 80/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 74/408/ETY muuttamisesta moottoriajoneuvojen istuimien ja niiden kiinnityspisteiden sekä pääntukien osalta" (KOM(2003) 361 lopullinen - 2003/0128 COD) 6
2004/C 80/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 362 lopullinen - 2003/0136 COD) 8
2004/C 80/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/541/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 363 lopullinen - 2003/0130 COD) 10
2004/C 80/05Talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa - etenemissuunnitelma" (KOM(2003) 284 lopullinen) 12
2004/C 80/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Lakisääteisen tilintarkastuksen kehittäminen EU:ssa" (KOM(2003) 286 lopullinen) 17
2004/C 80/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Luonnos komission asetukseksi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin" 20
2004/C 80/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto asiakohtien:- "Luonnos komission asetukseksi (EY) koskien komission 81 ja 82 artiklan mukaisia menettelyjä ja luonnokset komission tiedonannoiksi", ja- "Luonnos komission tiedonannoksi yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa käsittelystä" 24
2004/C 80/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kestävään tuotantoon siirtyminen - Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon edistyminen" (KOM(2003) 354 lopullinen) 29
2004/C 80/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta" (KOM(2003) 319 lopullinen - 2003/0107 COD) 35
2004/C 80/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Yhdennetty tuotepolitiikka - Elinkaariajattelu politiikan perustana" (KOM(2003) 302 lopullinen) 39
2004/C 80/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä" (KOM(2003) 467 lopullinen - 2003/0181 COD) 45
2004/C 80/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta" (KOM(2003) 562 lopullinen - 2003/0216 CNS) 46
2004/C 80/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaista strategiaa" (KOM(2003) 301 lopullinen) 47
2004/C 80/15Talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Euroopan ympäristöterveysstrategia" (KOM(2003) 338 lopullinen) 51
2004/C 80/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta" (KOM(2003) 667 lopullinen) 57
2004/C 80/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/2005 myönnettävien tukien määrien vahvistamisesta" (KOM(2003) 552 lopullinen - 2003/0212 CNS) 59
2004/C 80/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/…/EY muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta" (KOM(2003) 403 lopullinen - 2003/0173 COD) 61
2004/C 80/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta" (KOM(2003) 633 lopullinen - 2003/251 CNS) 65
2004/C 80/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja yleishyödyllisistä palveluista" (KOM(2003) 270 lopullinen) 66
2004/C 80/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma - Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu" (KOM(2003) 311 lopullinen) 77
2004/C 80/22Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä annetun neuvoston direktiivin 92/24/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 350 lopullinen - 2003/0122 COD) 81
2004/C 80/23Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yleiseurooppalaisten julkishallinnon sähköisten palveluiden yhteentoimiva tarjoaminen viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (IDABC)" (KOM(2003) 406 lopullinen - 2003/0147 COD) 83
2004/C 80/24Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä" (KOM(2003) 478 lopullinen - 2003/0180 COD) 88
2004/C 80/25Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Maahanmuutto, kotouttaminen ja työllisyys" (KOM(2003) 336 lopullinen) 92
2004/C 80/26Talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Sosiaalipoliittisen ohjelman väliarviointi" (KOM(2003) 312 lopullinen) 103
2004/C 80/27Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminnasta sekä ehdotus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/97 uudelleen laatimisesta", ja- "Ehdotus - Neuvoston asetus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksesta (uudelleen laadittu toisinto)"(KOM(2003) 483 lopullinen - 2003/0185 CNS) 111
2004/C 80/28Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön toimintaohjelman perustamisesta naisten ja miesten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi" (KOM(2003) 279 lopullinen - 2003/0109 COD) 115
2004/C 80/29Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta" (KOM(2003) 468 lopullinen - 2003/0184 COD) 118
2004/C 80/30Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuosiksi 2003-2005" 120
2004/C 80/31Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta" (KOM(2003) 138 lopullinen - 2003/0045 COD) 128
2004/C 80/32Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston direktiivi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta postialalla suoritettavien palveluiden arvonlisäveron osalta" (KOM(2003) 234 lopullinen - 2003/0091 CNS) 135
2004/C 80/33Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Verotus Euroopan unionissa: yhteiset periaatteet, verotuksen yhdenmukaistaminen sekä mahdollisuus tehdä päätöksiä määräenemmistöllä" 139
2004/C 80/34Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin" (KOM(2003) 104 lopullinen) 148
2004/C 80/35Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005 ja mainitun asetuksen muuttamisesta" (KOM(2003) 634 lopullinen - 2003/0259 ACC) 156
2004/C 80/36Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kansalaisyhteiskunnan rooli unionin uudessa Länsi-Balkanin strategiassa" 158
FI
Top