EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:058:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 58, 06. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 58
47. vuosikerta
6. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2004/C 58/01Euron kurssi 1
2004/C 58/02EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 2
2004/C 58/03EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 4
2004/C 58/04Ilmoitus neuvoston asetusten (EY) N:o 3285/94 ja 519/94 mukaisen, viljellyn lohen tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta 7
2004/C 58/05Yhteenveto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 5 artiklan mukaisesti komissiossa vuonna 2003 vastaanotetuista ilmoituksista 9
2004/C 58/06Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 10
2004/C 58/07Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 14
2004/C 58/08Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 17
2004/C 58/09Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3385 - Cargill/BCA) (1) 21
2004/C 58/10Yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukainen soveltaminen (Tavaroiden luokittelu) 22
Euroopan keskuspankki
2004/C 58/11Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 93/6/ETY ja 94/19/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/12/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (KOM(2003) 659 lopull.) (CON/2004/7) 23
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2004/C 58/12EU:n ja Intian taloutta ja kulttuuria koskeva ohjelma - EuropeAid/119243/D/G/ID 26
2004/C 58/13Muutos lyhytjyväisen kokonaan hiotun riisin tiettyihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailuilmoitus 26
Huomautus lukijalle S3
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top