EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:300E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 300, 11. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 300 E
46. vuosikerta
11. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I (Tiedonantoja)
EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2002-2003
Istunnot 21.-24. lokakuuta 2002
Maanantai 21. lokakuuta 2002
(2003/C 300 E/001)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 1
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen 1
2. Puhemiehen tiedonanto 1
3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 1
4. Oikeusasiamiehen nimittäminen 2
5. Valtuuskuntien kokoonpano 2
6. Vastaanotetut asiakirjat 2
7. Neuvoston toimittamat sopimustekstit 9
8. Vetoomukset 9
9. Määrärahojen siirrot 13
10. Käsittelyjärjestys 14
11. Vakaus- ja kasvusopimus 15
12. Poliittisesti tärkeitä asioita koskevat puheenvuorot 15
13. Euroopan unionin perusoikeuskirja (keskustelu) 15
14. Kansainvälistä suojelua tarvitsevan pakolaisen asema * (keskustelu) 16
15. Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset * (keskustelu) 16
16. Teatteri ja esittävät taiteet laajentuneessa Euroopan unionissa (keskustelu) 16
17. Seuraavan istunnon esityslista 17
18. Istunnon päättäminen 17
LÄSNÄOLOLISTA 18
Tiistai 22. lokakuuta 2002
(2003/C 300 E/002)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 19
1. Istunnon avaaminen 19
2. Vastaanotetut asiakirjat 19
3. Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) 19
4. Euroopan lääkearviointivirasto *** I - Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I - Eläinlääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I (keskustelu) 20
5. Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset *** II (keskustelu) 21
ÄÄNESTYKSET
6. Maito- ja maitotuotealan lisämaksu * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 21
7. EY/EJTM-sopimus (Itävallan läpi tapahtuvaan EJTM:n kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 21
8. ETY/Angola -kalastussopimus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 22
9. Euroopan yhteisön erillisvirastojen perustamissäädösten muuttaminen uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (yhteispäätösmenettely) *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 22
10. Yhteisön elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 22
11. Euroopan yhteisön erillisvirastojen perustamissäädösten muuttaminen uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (kuulemismenettely) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 23
12. Europolin henkilöstösääntöjen muuttaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 24
13. Verkko- ja tietoturva (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 24
14. Biopolttoaineet (tieliikenne) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 25
15. Polkumyynti ja tukien vastaiset yhteisön toimet (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 25
16. Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset *** II (äänestys) 25
17. Kansainvälistä suojelua tarvitsevan pakolaisen asema * (äänestys) 25
18. Tervetulotoivotukset 26
19. Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset * (äänestys) 26
20. Teatteri ja esittävät taiteet laajentuneessa Euroopan unionissa (äänestys) 26
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
21. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 27
22. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (pääluokka III) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (muut pääluokat) (keskustelu) 28
23. Kyselytunti (kysymykset komissiolle) 28
24. Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla (keskustelu) 30
25. Vastuuvapausmenettely (työjärjestyksen muuttaminen) * (keskustelu) 30
26. Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002-2006 (keskustelu) 30
27. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * (keskustelu) 31
28. Yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (keskustelu) 31
29. Seuraavan istunnon esityslista 31
30. Istunnon päättäminen 31
LÄSNÄOLOLISTA 32
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 33
1. Maito- ja maitotuotealan lisämaksu * 33
2. EY/EJTM-sopimus (Itävallan läpi tapahtuvaan EJTM:n kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä) * 33
3. ETY/Angola -kalastussopimus* 34
4. Euroopan yhteisön erillisvirastojen perustamissäädösten muuttaminen uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (yhteispäätösmenettely) *** I 34
5. Yhteisön elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus * 34
6. Euroopan yhteisön erillisvirastojen perustamissäädösten muuttaminen uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (kuulemismenettely) * 34
7. Europolin henkilöstösääntöjen muuttaminen * 34
8. Verkko- ja tietoturva 35
9. Biopolttoaineet (tieliikenne) 35
10. Polkumyynti ja tukien vastaiset yhteisön toimet 35
11. Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset *** II 35
12. Kansainvälistä suojelua tarvitsevan pakolaisen asema * 36
13. Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset * 38
14. Teatteri ja esittävät taiteet laajentuneessa Euroopan unionissa 38
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET
Mietintö: Daul A5-0321/2002 - Päätöslauselma 40
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 20 41
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 28 42
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 43 43
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 71 45
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 82 46
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 87 47
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 109 49
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 13 50
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 96 51
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 26 53
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 97 54
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 98 56
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 99 57
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Komission ehdotus 59
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Tarkistus 108 60
Mietintö: Lambert A5-0333/2002 - Päätöslauselma 61
Mietintö: Cederschiöld A5-0328/2002 - Päätöslauselma 63
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2002)0469
Maito- ja maitotuotealan lisämaksu *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun asetuksen (ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta (KOM(2002) 307 - C5-0359/2002 - 2002/0135(CNS)) 65
P5_TA(2002)0470
EY/EJTM-sopimus (Itävallan läpi tapahtuvaan EJTM:n kauttakulkuliikenteeseen sovellettava ekopistejärjestelmä) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen, Itävallan läpi tapahtuvaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kauttakulkuliikenteeseen sovellettavaa ekopistejärjestelmää koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2002) 418 - C5-0410/2002 - 2002/0188(CNS)) 65
P5_TA(2002)0471
ETY/Angola-kalastussopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Angolan tasavallan hallituksen välisessä Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 3 päivän toukokuuta 2002 ja 2 päivän elokuuta 2002 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2002) 369 - C5-0393/2002 - 2002/0148(CNS)) 66
P5_TA(2002)0472
Euroopan ympäristökeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta Euroopan ympäristökeskukseen ja ympäristöä koskevaan Euroopan tieto- ja seurantaverkostoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä keskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0371/2002 - 2002/0169(COD)) 66
P5_TC1-COD(2002)0169
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta Euroopan ympäristökeskukseen ja ympäristöä koskevaan Euroopan tieto- ja seurantaverkostoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä keskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta 67
P5_TA(2002)0473
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamissäädöksen muuttaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä kyseisen viranomaisen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0372/2002 - 2002/0179(COD)) 70
P5_TC1-COD(2002)0179
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä kyseisen viranomaisen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta 71
P5_TA(2002)0474
Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamissäädöksen muuttaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta (KOM(2002) 406 - C5-0373/2002 - 2002/0181(COD)) 75
P5_TC1-COD(2002)0181
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta 76
P5_TA(2002)0475
Euroopan meriturvallisuusviraston perustamissäädöksen muuttaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (KOM(2002) 406 - C5-0374/2002 - 2002/0182(COD)) 79
P5_TC1-COD(2002)0182
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta 80
P5_TA(2002)0476
Yhteisön elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta komission asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (SEC(2002) 836 - C5-0400/2002 - 2002/0902(CNS)) 83
P5_TA(2002)0477
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta Euroopan unionin elinten käännöskeskukseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä keskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0428/2002 - 2002/0167(CNS)) 86
P5_TA(2002)0478
Euroopan jälleenrakennusviraston perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta Euroopan jälleenrakennusvirastoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä viraston asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0429/2002 - 2002/0168(CNS)) 88
P5_TA(2002)0479
Euroopan lääkearviointiviraston perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 2309/93 muuttamisesta eräiden Euroopan lääkearviointivirastoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä viraston asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0430/2002 - 2002/0170(CNS)) 91
P5_TA(2002)0480
Euroopan koulutussäätiön perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 1360/90 muuttamisesta Euroopan koulutussäätiöön sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä säätiön asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0431/2002 - 2002/0171(CNS)) 93
P5_TA(2002)0481
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä säätiön asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta ja asetuksen (ETY) N:o 1417/76 kumoamisesta (KOM(2002) 406 - C5-0432/2002 - 2002/0172(CNS)) 96
P5_TA(2002)0482
Eurojust-yksikön perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen (2002/187/YOS) muuttamisesta (KOM(2002) 406 - C5-0433/2002 - 2002/0173(CNS)) 98
P5_TA(2002)0483
Yhteisön kasvilajikeviraston perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta yhteisön kasvilajikevirastoon sovellettavien sisäistä tilintarkastusta ja valvontaa sekä viraston asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0434/2002 - 2002/0174(CNS)) 100
P5_TA(2002)0484
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta eräiden Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä seurantakeskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0435/2002 - 2002/0175(CNS)) 102
P5_TA(2002)0485
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä seurantakeskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0436/2002 - 2002/0176(CNS)) 104
P5_TA(2002)0486
Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta sisämarkkinoilla toimivaan yhdenmukaistamisvirastoon sovellettavien sisäistä tilintarkastusta ja valvontaa sekä viraston asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0437/2002 - 2002/0177(CNS)) 106
P5_TA(2002)0487
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä viraston asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta (KOM(2002) 406 - C5-0438/2002 - 2002/0178(CNS)) 108
P5_TA(2002)0488
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamissäädöksen muuttaminen *
Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä keskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta ja asetuksen (ETY) N:o 1416/76 kumoamisesta (KOM(2002) 406 - C5-0439/2002 - 2002/0180(CNS)) 110
P5_TA(2002)0489
Europolin henkilöstösääntöjen muuttaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan aloitteesta neuvoston säädökseksi Europolin henkilöstösääntöjen muuttamisesta (9566/2002 - C5-0293/2002 - 2002/0811(CNS)) 112
P5_TA(2002)0490
Verkko- ja tietoturva
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi (KOM(2001) 298 - C5-0657/2001 - 2001/2280(COS)) 113
P5_TA(2002)0491
Biopolttoaineet (tieliikenne)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi (KOM(2001) 547 - C5-0160/2002 - 2002/2068(COS)) 117
P5_TA(2002)0492
Polkumyynti ja tukien vastaiset yhteisön toimet
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission yhdeksännestätoista vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille polkumyynnin ja tukien vastaisista yhteisön toimista - yleiskatsaus kolmansien maiden polkumyyntitapausten, tukien vastaisten tapausten ja suojatoimenpidetapausten seurannasta (2002/2020(INI)) 120
P5_TA(2002)0493
Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta (7839/2/2002 - C5-0309/2002 - 2000/0221(COD)) 124
P5_TC2-COD(2000)0221
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 124
LIITE I
ELÄINLAJIT 133
LIITE II
MAIDEN JA ALUEIDEN LUETTELOT 134
P5_TA(2002)0494
Kansainvälistä suojelua tarvitsevan pakolaisen asema *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden henkilöiden asemasta (KOM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207(CNS)) 134
P5_TA(2002)0495
Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä (KOM(2002) 173 - C5-0271/2002 - 2002/0086(CNS)) 152
P5_TA(2002)0496
Teatteri ja esittävät taiteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma teatterin ja esittävien taiteiden merkityksestä ja dynamiikasta laajentuneessa Euroopan unionissa (2001/2199(INI)) 156
Keskiviikko 23. lokakuuta 2002
(2003/C 300 E/003)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 163
1. Istunnon avaaminen 163
2. Parlamentin kokoonpano 163
3. 24. ja 25. lokakuuta Brysselissä pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (julkilausumat ja keskustelu) 163
ÄÄNESTYKSET
4. Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 164
5. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 164
6. Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002-2006 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys) 165
7. Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla (äänestys) 165
8. Vastuuvapausmenettely (työjärjestyksen muuttaminen) (äänestys) 165
9. Euroopan lääkearviointivirasto *** I (äänestys) 166
10. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I (äänestys) 166
11. Eläinlääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I (äänestys) 167
12. Yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (äänestys) 167
13. Euroopan unionin perusoikeuskirja (äänestys) 167
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 169
15. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista 169
16. Terrorismin vastainen taistelu (julkilausumat ja keskustelu) 169
17. Echelon (julkilausumat ja keskustelu) 170
18. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle) 170
19. Lentomatkustajat (korvaus ja apu) *** I (keskustelu) 172
20. Kehitysmaiden riippumattomuutta edistävä maatalouspolitiikka (keskustelu) 172
21. Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (julkilausuma ja keskustelu) 172
22. Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti * - Kansainvälisen kaupan kohteina olevat tietyt vaaralliset kemikaalit ja torjunta-aineet * (keskustelu) 173
23. Fiscalis 2003-2007 -ohjelma *** II (keskustelu) 173
24. Seuraavan istunnon esityslista 174
25. Istunnon päättäminen 174
LÄSNÄOLOLISTA 175
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 176
1. Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** II 176
2. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * 176
3. Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002-2006 177
4. Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla 177
5. Vastuuvapausmenettely (työjärjestyksen muuttaminen) 177
6. Euroopan lääkearviointivirasto *** I 178
7. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I 183
8. Eläinlääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I 189
9. Yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * 192
10. Euroopan unionin perusoikeuskirja * 192
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET
Suositus: Collins A5-0347/2002 - Päätöslauselma 194
Mietintö: Hughes A5-0310/2002 - Päätöslauselma 195
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 164 196
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 175 198
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 167 199
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 153 200
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 165 202
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 166 203
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 157, 1. osa 205
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 157, 2. osa 206
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 157, 3. osa 207
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 161 209
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 162 210
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 136 212
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 137/rev. 213
Mietintö: Müller A5-0330/2002 - Tarkistus 163 215
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 38 216
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 40 218
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 63 219
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 92 221
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 102 222
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 113, 1. osa 223
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 113, 2. osa 225
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 174 226
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 175 228
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 176 229
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 177 230
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 34, 1. osa 232
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 34, 2. osa 233
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 202 235
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 196 236
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 186 238
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 187 239
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 101 240
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 181 242
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 184 243
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Tarkistus 185 245
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Komission ehdotus 246
Mietintö: Grossetête A5-0340/2002 - Päätöslauselma 247
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 16, 1. osa 249
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 16, 2. osa 250
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 16, 3. osa 251
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 18 253
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 58 254
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Tarkistus 72 255
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Komission ehdotus 257
Mietintö: Grossetête A5-0334/2002 - Päätöslauselma 258
Mietintö: Van Hulten A5-0325/2002 - Tarkistus 34 259
Mietintö: Van Hulten A5-0325/2002 - Tarkistus 33 261
Mietintö: Van Hulten A5-0325/2002 - Tarkistus 35 262
Mietintö: Van Hulten A5-0325/2002 - Komission ehdotus 263
Mietintö: Van Hulten A5-0325/2002 - Päätöslauselma 265
Mietintö: Duff A5-0332/2002 - Päätöslauselma 266
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2002)0497
Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla (8133/1/2002 - C5-0312/2002 - 2000/0343(COD)) 268
P5_TC2-COD(2000)0343
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 23. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/…/EY antamiseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 268
LIITE I
LUETTELO ILMOITETTAVISTA ILMA-ALUSTEN TOIMINTAAN, HUOLTOON, KORJAUKSEEN JA VALMISTUKSEEN LIITTYVISTÄ POIKKEAMISTA 274
LIITE II
LUETTELO ILMOITETTAVISTA LENNONVARMISTUSPALVELUIHIN LIITTYVISTÄ POIKKEAMISTA 284
P5_TA(2002)0498
Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin (KOM(2002) 166 - C5-0235/2002 - 2002/0079(CNS)) 286
P5_TA(2002)0499
Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002-2006
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutumisesta: Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002-2006 (KOM(2002) 118 - C5-0261/2002 - 2002/2124(COS)) 290
P5_TA(2002)0500
Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen hyväksymisestä neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi (2002/2130(ACI)) 297
LIITE
TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi 297
P5_TA(2002)0501
Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla (työjärjestyksen muuttaminen)
Euroopan parlamentin päätös työjärjestyksen 3 artiklan muuttamisesta ja liitteen sisällyttämisestä työjärjestykseen 300
P5_TA(2002)0502
Oikeus saada tietoja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla
Euroopan parlamentin päätös neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista Euroopan parlamentin tutustuttavaksi koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanosta 301
P5_TA(2002)0503
Vastuuvapausmenettely (työjärjestyksen muuttaminen)
Euroopan parlamentin päätös vastuuvapausmenettelyä koskevien työjärjestyksen määräysten muuttamisesta (2001/2060(REG)) 303
P5_TA(2002)0504
Ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet - Euroopan lääkearviointivirasto *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto-, seuranta- ja lääkevalvontamenettelyistä ja Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta (KOM(2001) 404 - C5-0591/2001 - 2001/0252(COD)) 308
P5_TC1-COD(2001)0252
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto-, seuranta- ja lääkevalvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 308
LIITE I 349
LIITE II
Vastaavuustaulukko 350
P5_TA(2002)0505
Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta (KOM(2001) 404 - C5-0592/2001 - 2001/0253(COD)) 352
P5_TC1-COD(2001)0253
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/…/EY antamiseksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 353
P5_TA(2002)0506
Eläinlääkkeitä koskevat yhteisön säännöt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta (KOM(2001) 404 - C5-0593/2001 - 2001/0254(COD)) 389
P5_TC1-COD(2001)0254
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/…/EY antamiseksi eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta 390
P5_TA(2002)0507
Yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta komission asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (SEC(2002) 835 - C5-0399/2002 - 2002/0901(CNS)) 424
P5_TA(2002)0508
Euroopan unionin perusoikeuskirja
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin perusoikeuskirjan vaikutuksista ja sen tulevasta asemasta (2002/2139(INI)) 432
Torstai 24. lokakuuta 2002
(2003/C 300 E/004)PÖYTÄKIRJA
ISTUNNON KULKU 438
1. Istunnon avaaminen 438
2. Vastaanotetut asiakirjat 438
3. Esityslista 439
4. Parlamentin kokoonpano 439
5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano 439
6. Tervetulotoivotukset 440
7. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) *** II (keskustelu) 440
8. Euroopan laajuiset energiaverkot *** I (keskustelu) 440
ÄÄNESTYKSET
9. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2003 (äänestys) 441
10. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (pääluokka III) (äänestys) 441
11. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (muut pääluokat) (äänestys) 442
12. Rautatieliikenteen tilastot *** II (työjärjestyksen 110 artikla) 442
13. Fiscalis 2003-2007 -ohjelma *** II 442
14. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) *** II (äänestys) 442
15. Lentomatkustajat (korvaus ja apu) *** I (äänestys) 443
16. Euroopan laajuiset energiaverkot *** I (äänestys) 443
17. Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti * (*** I) Oikeusperustan muuttaminen (äänestys) 443
18. Kansainvälisen kaupan kohteina olevat tietyt vaaralliset kemikaalit ja torjunta-aineet * (äänestys) 443
19. Terrorismin vastainen taistelu (äänestys) 444
20. Kehitysmaiden riippumattomuutta edistävä maatalouspolitiikka (äänestys) 444
21. Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (äänestys) 445
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
22. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen 446
23. Määräaika 446
24. llmastonmuutos (New Delhi) (keskustelu) 446
25. Siementen satunnaisesti sisältämät geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t) (keskustelu) 447
KESKUSTELUT IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA
26. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) (keskustelu) 447
27. Ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa (keskustelu) 447
28. Nepalin tilanne (keskustelu) 448
KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA PÄÄTTYI
ÄÄNESTYKSET (yksinkertainen enemmistö)
29. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) (äänestys) 448
30. Ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa (äänestys) 449
31. Nepalin tilanne (äänestys) 449
32. Ilmastonmuutos (New Delhi) (äänestys) 449
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
33. Valiokuntaan lähettäminen - Asiasta vastaavan valiokunnan vahvistaminen - Valiokuntien yhteistyö - Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä - Mietintöjen otsikoiden muutokset 450
34. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla) 452
35. Istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen 452
36. Seuraavien istuntojen aikataulu 452
37. Istuntokauden keskeyttäminen 452
LÄSNÄOLOLISTA 453
LIITE I
ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 454
1. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2003 454
2. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (pääluokka III) 466
3. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (muut pääluokat) 466
4. Rautatieliikenteen tilastot *** I 467
5. Fiscalis 2003-2007 -ohjelma *** II 467
6. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) 467
7. Lentomatkustajat (korvaus ja apu) *** I 468
8. Euroopan laajuiset energiaverkot *** I 469
9. Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti * 470
10. Kansainvälisen kaupan kohteina olevat tietyt vaaralliset kemikaalit ja torjunta-aineet * 470
11. Terrorismin vastainen taistelu 471
12. Kehitysmaiden riippumattomuutta edistävä maatalouspolitiikka 473
13. CITES 475
14. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) 475
15. Ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa 476
16. Nepalin tilanne 477
17. Ilmastonmuutos (New Delhi) 477
LIITE II
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 368 478
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 654, 2. osa 479
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 327 480
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 641 482
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 674, 1. osa 483
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 674, 2. osa 484
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 678, 1. osa 486
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 678, 2. osa 487
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 476, 1. osa 488
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 476, 2. osa 490
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 361 491
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 - Tarkistus 178 492
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - Tarkistus 6 494
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - 6 kohta 495
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - 7 kohta 496
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - 26 kohta 497
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - Tarkistus 7 499
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - 30 kohta 500
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - Tarkistus 3 501
Mietintö: Färm A5-0350/2002 - Tarkistus 4 503
Mietintö: Lisi A5-0298/2002 - Tarkistus 44 504
Mietintö: Lisi A5-0298/2002 - Tarkistus 23 505
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 9 kohta 507
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - Tarkistus 1 508
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 12 kohta, 2. osa 509
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 35 kohta 511
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 42 kohta 512
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 43 kohta 513
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - 44 kohta 515
B5-0530/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Terrorismin vastainen taistelu - Päätöslauselma 516
Mietintö: Khanbhai A5-0316/2002 - Tarkistus 2, 1. osa 517
Mietintö: Khanbhai A5-0316/2002 - Tarkistus 7 519
Mietintö: Khanbhai A5-0316/2002 - Tarkistus 9 520
Mietintö: Khanbhai A5-0316/2002 - Tarkistus 11 521
Mietintö: Khanbhai A5-0316/2002 - Päätöslauselma 522
B5-0527/2002 - CITES - Tarkistus 1 524
B5-0548/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Ihmisoikeudet - Iran - Päätöslauselma 525
B5-0547/2002 - Yhteinen päätöslauselma - Nepalin tilanne - Päätöslauselma 526
B5-0531/2002 - Ilmastonmuutos - Päätöslauselma 526
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
P5_TA(2002)0509
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003: pääluokka III
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2003 (C5-0300/2002 - 2002/2004(BUD)) ja oikaisukirjelmästä nro 1/2003 (12640/2002 - C5-0480/2002) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2003 528
P5_TA(2002)0510
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2003 (muut pääluokat)
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2003: Pääluokka I - Euroopan parlamentti, Pääluokka II - Neuvosto, Pääluokka IV - Tuomioistuin, Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI - Talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII - Alueiden komitea, Pääluokka VIII (A) - Oikeusasiamies, Pääluokka VIII (B) - Tietosuojavaltuutettu (C5-0300/2002 - 2002/2005(BUD)) 534
P5_TA(2002)0511
Rautatieliikenteen tilastot *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista (8652/2/2002 - C5-0311/2002 - 2001/0048(COD)) 540
P5_TA(2002)0512
Fiscalis 2003-2007 *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003-2007 -ohjelma) (10612/2/2002 - C5-0383/2002 - 2002/0015(COD)) 541
P5_TA(2002)0513
Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (9359/6/2002 - C5-0384/2002 - 2001/0118(COD)) 542
P5_TC2-COD(2001)0118
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 24. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/…/EY antamiseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 542
P5_TA(2002)0514
Lentomatkustajat (korvaus ja apu) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä (KOM(2001) 784 - C5-0700/2001 - 2001/0305(COD)) 556
P5_TC1-COD(2001)0305
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 557
P5_TA(2002)0515
Euroopan laajuiset energiaverkot *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta (KOM(2001) 775 - C5-0111/2002 - 2001/0311(COD)) 565
P5_TC1-COD(2001)0311
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2002/EY tekemiseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta 565
LIITE I
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT Euroopan unionin etua koskevat ensisijaiset hankkeet, jotka kuuluvat 6 a artiklan 2 kohdassa määriteltyihin ensisijaisiin toimintalinjoihin 570
LIITE II
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT Yhteistä etua koskevat hankkeet 570
LIITE III
EUROOPAN LAAJUISET ENERGIAVERKOT Yhteistä etua koskevien hankkeiden eritelmät 571
P5_TA(2002)0516
Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti * (*** I)
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (KOM(2001) 803 - C5-0320/2002 - 2002/0026(CNS)) 580
P5_TC1-COD(2002)0026
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 581
LIITE I 597
LIITE II
KIELLETYN TAI ANKARASTI SÄÄNNELLYN KEMIKAALIN ILMOITTAMINEN YLEISSOPIMUKSEN PÄÄSIHTEERISTÖLLE 603
LIITE III
VIENTI-ILMOITUS 604
LIITE IV
TIEDOT, JOTKA JÄSENVALTIOIDEN NIMETTYJEN KANSALLISTEN VIRANOMAISTEN ON TOIMITETTAVA KOMISSIOLLE 9 ARTIKLAN MUKAISESTI 605
LIITE V
VIENTIKIELLON ALAISET KEMIKAALIT JA ESINEET 606
LIITE VI
LUETTELO YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLISTA, JOTKA VAATIVAT PIC-MENETTELYYN KUULUVIA KEMIKAALEJA KOSKEVIA KAUTTAKULKUTIETOJA 606
P5_TA(2002)0517
Vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainvälinen kauppa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2001) 802 - C5-0095/2002 - 2002/0030(CNS)) 607
P5_TA(2002)0518
Terrorismin vastainen taistelu
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n terrorisminvastaisen strategian arvioinnista ja näkymistä vuosi 11. päivän syyskuuta 2001 jälkeen 608
P5_TA(2002)0519
Kehitysmaiden riippumattomuutta edistävä maatalouspolitiikka
Euroopan parlamentin päätöslauselma kestävästä maatalouspolitiikasta, maatalouden uudistuksesta ja maaseudun kehittämisestä kehitysmaiden omavaraisuuden edistämiseksi (2001/2274(INI)) 616
P5_TA(2002)0520
Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES)
Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten 12. konferenssista 621
P5_TA(2002)0521
Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC)
Euroopan parlamentin päätöslauselma kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevasta yleisten asioiden neuvoston kannasta 623
P5_TA(2002)0522
Ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa
Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeusvuoropuhelusta Iranin kanssa 624
P5_TA(2002)0523
Nepalin tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nepalin tilanteesta 626
P5_TA(2002)0524
Ilmastonmuutos (New Delhi)
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin strategiasta New Delhin ilmastokokouksessa (COP-8) 627
Käytettyjen merkkien selitykset
*Kuulemismenettely
** IYhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely
** IIYhteistoimintamenettely: toinen käsittely
***Hyväksyntämenettely
*** IYhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely
*** IIYhteispäätösmenettely: toinen käsittely
*** IIIYhteispäätösmenettely: kolmas käsittely
(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)
Tietoa äänestyksistä
Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.
Valiokunnista käytetyt lyhenteet
AFETUlkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
BUDGBudjettivaliokunta
CONTTalousarvion valvontavaliokunta
LIBEKansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
ECONTalous- ja raha-asioiden valiokunta
JURIOikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
ITRETeollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
EMPLTyöllisyys- ja sosiaalivaliokunta
ENVIYmpäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
AGRIMaatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
PECHKalatalousvaliokunta
RETTAluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
CULTKulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
DEVEKehitysyhteistyövaliokunta
AFCOPerussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
FEMMNaisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
PETIVetoomusvaliokunta
Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet
PPE-DEEuroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Eurooppan demokraattien ryhmä
PSEEuroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä
ELDREuroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä
Verts/ALEVihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
GUE/NGLEuroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä - Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
UENUnioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä
EDDDemokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä
NISitoutumattomat
FI
Top