Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:294:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 294, 04. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 294
46. vuosikerta
4. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 294/01Euron kurssi 1
2003/C 294/02Jäsenvaltioiden vastavuoroisesti tunnustamat tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat arkkitehtuurin alalla 2
2003/C 294/03Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 7
2003/C 294/04Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen 12 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/2002 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 10
2003/C 294/05Komission tiedonanto yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta maaseudun kehittämiseksi (Leader+) jäsenvaltioille 14 päivänä huhtikuuta 2000 annetun komission tiedonannon (2000/C 139/05) muuttamisesta (1) 11
2003/C 294/06Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3125 - Huntsman/MatlinPatterson/Vantico) (1) 11
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn tuomioistuin
2003/C 294/07Transportbedriftenes Landsforeningin ja Nor-Way Bussekspress AS:n 18 päivänä syyskuuta 2003 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne - Asia E-3/03 12
EFTAn valvontaviranomainen
2003/C 294/08Valtiontuki - SAM 020.500.040 - Norja 13
2003/C 294/09Julkisen palvelun velvoitteet - ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevan 64 kohdan a alakohdassa tarkoitetun asiakirjan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen antama tiedonanto (neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille) - Uusien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen reittialueilla 1 ja 2 harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle (Finnmark ja Pohjois-Tromssa) 18
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2003/C 294/10MEDIA-koulutus (2001-2005) - Euroopan audiovisuaalisen ohjelmateollisuuden ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpano (MEDIA-koulutus 2001-2005) - Ilmoitus ehdotuspyynnöstä 83/03 26
2003/C 294/11Pysyvää tarjouskilpailua valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi koskevan ilmoituksen muutos 27
2003/C 294/12Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Tarjouspyyntö - Alueellinen lentoliikenne Norjassa 7. heinäkuuta 2004 alkaen (1) 27
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top