Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:269:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 269, 08. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 269
46. vuosikerta
8. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 269/01Euron kurssi 1
2003/C 269/02Valtiontuki - Ranska - Tuki C 58/03 (ex NN 70/03) - Tuki Alstomille - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1) 2
2003/C 269/03Valtiontuki - Ranska - Tuki C 58/03 (ex NN 70/03) - Ranskan myöntämät tuet Alstom-konsernille - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti 15
2003/C 269/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 21
2003/C 269/05EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 22
2003/C 269/06Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 24
2003/C 269/07Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 26
2003/C 269/08Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiasta COMP/C2/37.398 - UEFA:n Mestarien liiga (annettu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 29
2003/C 269/09Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 114. kokouksessaan 14. huhtikuuta 2003 antama lausunto asiaan COMP/M.2861 - Siemens/Drägerwerk/JV liittyvästä päätösluonnoksesta (1) 30
2003/C 269/10Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppuraportti asiassa COMP/M.2861 - Siemens/Drägerwerk/JV (annettu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 31

Oikaisuja
2003/C 269/11Oikaistaan ilmoitus ehdotuspyynnöistä - CARDS 2003 Bosnia ja Hertsegovinaan palauttamista koskeva yhtenäinen paluuohjelma - EuropeAid/117165/C/G/BA (EUVL C 206, 2.9.2003) 32
2003/C 269/12Oikaistaan ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3283 - Ferroser/Teris/Ecocat) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (EUVL C 261, 30.10.2003) 32
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top