Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:261:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 261, 30. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 261
46. vuosikerta
30. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 261/01Euron kurssi 1
2003/C 261/02Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 2
2003/C 261/03Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 110. kokouksessaan 14. kesäkuuta 2002 antama lausunto asiaan COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK) liittyvästä päätösluonnoksesta (1) 3
2003/C 261/04Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 4
2003/C 261/05Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 6
2003/C 261/06Sitovat alkuperätiedot 10
2003/C 261/07Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto - Asia COMP/C.2/37.214 - Saksan Bundesliigan lähetysoikeuksien yhteismarkkinointi (1) 13
2003/C 261/08Yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukainen soveltaminen (Tavaroiden luokittelu) 16
2003/C 261/09Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3283 - Ferroser/Teris/Ecocat) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 17
2003/C 261/10Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3293 - Shell/BEB) (1) 18
2003/C 261/11Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.3093 - INA/AIG/SNFA) (1) 19
2003/C 261/12Komission tiedonanto huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, 16 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin, ja neuvoston direktiivin 94/25/EY mukainen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien nimikkeiden julkaiseminen (1) 19
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2003/C 261/13Euroopan unionin virallinen lehti C 261 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 10.-13. päivältä kesäkuuta 2002 20
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 261 E
Komissio
2003/C 261/14Leonardo da Vinci -ohjelma - Toinen vaihe (2000-2006) - Ehdotuspyyntö EAC/72/03 - Leonardo da Vinci -ohjelman innovaatioiden siirto 21
Ilmoitus - Julkaisun "Luettelo yhteisön voimassa olevasta lainsäädännöstä" 41. painos S3
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top