Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:234:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 234, 30. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 234
46. vuosikerta
30. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
401 täysistunto, 16. ja 17. heinäkuuta 2003
2003/C 234/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta" (KOM(2002) 443 lopullinen - 2002/0222 (COD)) 1
2003/C 234/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta" (KOM(2003) 67 lopullinen - 2003/0033 (COD)) 10
2003/C 234/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle Biotieteet ja biotekniikka - Strategia Euroopalle Raportti edistymisestä ja tulevan linjausta" (KOM(2003) 96 lopullinen) 13
2003/C 234/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensijasta" (KOM(2003) 145 lopullinen - 2003/0058 (COD)) 19
2003/C 234/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta (kodifioitu toisinto)" (KOM(2003) 147 lopullinen - 2003/0059 (COD)) 20
2003/C 234/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta" (KOM(2003) 94 lopullinen - 2003/0044 (COD)) 21
2003/C 234/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta" (KOM(2003) 220 lopullinen - 2003/0086 (COD)) 23
2003/C 234/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta" (KOM(2003) 52 lopullinen - 2003/0030 (COD)) 25
2003/C 234/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Yleiseurooppalainen ympäristöalan yhteistyö vuoden 2003 Kiovan kokouksen jälkeen" (KOM(2003) 62 lopullinen) 30
2003/C 234/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa" (KOM(2003) 117 lopullinen - 2003/0052 (COD)) 33
2003/C 234/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Terveydenhuolto" 36
2003/C 234/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä toinen väliraportti" (KOM(2003) 34 lopullinen) 45
2003/C 234/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston direktiivi direktiivien 92/79/ETY ja 92/80/ETY muuttamisesta luvan antamiseksi Ranskalle jatkaa alennetun valmisteverokannan soveltamista Korsikan saarella markkinoille saatettuihin tupakkatuotteisiin" (KOM(2003) 186 lopullinen - 2003/0075 (CNS)) 49
2003/C 234/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmästä ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta" (KOM(2003) 51 lopullinen - 2003/0029 (COD)) 51
2003/C 234/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Sisämarkkinastrategia - Vuosien 2003-2006 painopisteet" (KOM(2003) 238 lopullinen) 55
2003/C 234/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kansalaisyhteiskunnan rooli yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikassa" 61
2003/C 234/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "EU:n ja Kiinan suhteet" 66
2003/C 234/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Teollisuuspolitiikka laajentuneessa unionissa" (KOM(2002) 714 lopullinen) 76
2003/C 234/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004-2007" (KOM(2003) 44 lopullinen - 2003/0020 (COD)) 86
2003/C 234/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY muuttamisesta" (KOM(2003) 219 lopullinen - 2003/0084 (COD)) 91
2003/C 234/21Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä" (KOM(2003) 243 lopullinen - 2003/0096 (CNS)) 93
2003/C 234/22Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä" (KOM(2003) 297 lopullinen - 2003/0104 (CNS)) 94
2003/C 234/23Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "WTO:n viidennen ministerikonferenssin valmistelu" 95
FI
Top