EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:220:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 220, 16. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 220
46. vuosikerta
16. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
400. täysistunto, 18. ja 19. kesäkuuta 2003
2003/C 220/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista sekä neuvoston direktiivin 85/611/ETY, neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/ETY muuttamisesta" (KOM(2002) 625 lopullinen - 2002/0269 (COD)) 1
2003/C 220/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lalous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi" (KOM(2002) 746 lopullinen) 5
2003/C 220/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä" (KOM(2002) 759 lopullinen - 2002/0306 (COD)) 13
2003/C 220/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 97/68/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 765 lopullinen - 2002/0304 (COD)) 16
2003/C 220/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja Euroopan avaruuspolitiikka" (KOM(2003) 17 lopullinen) 19
2003/C 220/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen maantieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista" (KOM(2002) 769 lopullinen - 2002/0309 (COD)) 26
2003/C 220/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta" (KOM(2003) 63 lopullinen - 2003/0032 (COD)) 33
2003/C 220/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - eEurope 2002 loppuraportti" (KOM(2003) 66 lopullinen) 36
2003/C 220/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uimaveden laadusta" (KOM(2002) 581 lopullinen - 2002/0254 (COD)) 39
2003/C 220/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi orgaanisten liuottimien käytöstä rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 750 lopullinen - 2002/0301 (COD)) 43
2003/C 220/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Eurooppalaisen sairausvakuutuskortin käyttöönotto" (KOM(2003) 73 lopullinen) 46
2003/C 220/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Mikro- ja pienyritysten rooli talouselämässä ja Euroopan tuotannossa" 50
2003/C 220/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen suorituksia koskevien lisätoimenpiteiden osalta" (KOM(2003) 78 lopullinen - 2003/0230 (COD)) 68
2003/C 220/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jolla muutetaan seuraavaa muutettua ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta" (KOM(2003) 207 lopullinen - 2001/0140 (COD)) 71
2003/C 220/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista" (KOM(2003) 92 lopullinen - 2003/0037 (COD)) 72
2003/C 220/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston päätös kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon korvaamista koskevista käytännön perusteista ja säännöistä" (KOM(2003) 49 lopullinen - 2003/0019 (CNS)) 77
FI
Top