EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:212:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 212, 06. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 212
46. vuosikerta
6. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 212/01Euron kurssi 1
2003/C 212/02Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 2
2003/C 212/03Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 5
2003/C 212/04Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3191 - Philip Morris/Papastratos) (1) 8
2003/C 212/05Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3209 - WPP/Cordiant) (1) 9
Euroopan keskuspankki
2003/C 212/06Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee suositusta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja Vatikaanivaltion, jota edustaa Pyhä istuin, välillä valuuttasuhteista tehdyn sopimuksen 3 ja 7 artiklaan tehtävien muutosten hyväksymisestä ja luvan antamisesta Italian tasavallalle toteuttaa muutokset (KOM(2003) 387 lopull.) (CON/2003/18) 10
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Tilintarkastustuomioistuin
2003/C 212/07Varallaololuettelo - Avoin kilpailu CC/A/12/02 - tietotekniikan alan hallintovirkamiesten (ura-alue A 7/A 6) varallaololuettelon laatimiseksi (Tämä luettelo mitätöi ja korvaa 27 päivänä elokuuta 2003 Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 202 sivulla 37 julkaistun luettelon) 12
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top