EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:208:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 208, 03. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 208
46. vuosikerta
3. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
399. täysistunto, 14. ja 15. toukokuuta 2003
2003/C 208/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "PRISM 2002" 1
2003/C 208/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta" (KOM(2002) 767 lopullinen - 2002/0308 (CNS)) 7
2003/C 208/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston direktiivi yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta" (KOM(2002) 736 lopullinen - 2002/0299 (CNS)) 11
2003/C 208/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Kohti meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaa strategiaa" (KOM(2002) 539 lopullinen) 16
2003/C 208/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Toimintasuunnitelma, jolla pyritään tasapainottamaan EU:n kalastusalan rakenneuudistuksesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia" (KOM(2002) 600 lopullinen) 22
2003/C 208/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta" (KOM(2002) 595 lopullinen - Osa II - 2002/0259 (COD)) 27
2003/C 208/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 662 lopullinen - 2002/0274 (COD)) 30
2003/C 208/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta" (KOM(2002) 729 lopullinen - 2002/0297 (CNS)) 32
2003/C 208/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto yhdennetystä toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten" (KOM(2002) 637 lopullinen) 35
2003/C 208/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus viljan yhteisestä markkinajärjestelystä" (KOM(2003) 23 lopullinen - 2003/0008 (CNS)) 39
2003/C 208/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä markkinointivuosiksi 2004/2005-2007/2008" (KOM(2003) 23 lopullinen - 2003/0010 (CNS)) 41
2003/C 208/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus: Neuvoston asetus maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta" (2003/0011 (CNS)), ja- "Ehdotus: Neuvoston asetus maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta" (2003/0012 (CNS))(KOM(2003) 23 lopullinen - 2003/0011+0012 (CNS)) 45
2003/C 208/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi" (KOM(2003) 103 lopullinen - 2003/0046 (COD)) 50
2003/C 208/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman toisen vaiheen perustamisesta (vuosiksi 2004-2008)" (Daphne II -ohjelma) (KOM(2003) 54 lopullinen) 52
2003/C 208/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisista ostotarjouksista" (KOM(2002) 534 lopullinen - 2002/0240 (COD)) 55
2003/C 208/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista" (KOM(2003) 176 lopullinen - 2003/0068 (CNS)) 58
2003/C 208/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- Ehdotus: Neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tiettyjen viljelykasvien tuottajien tukijärjestelmistä (2003/0006 (CNS)), ja- Ehdotus: Neuvoston asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2826/2000 kumoamisesta (2003/0007 (CNS))(KOM(2003) 23 lopullinen - 2003/0006 - 0007 (CNS)) 64
2003/C 208/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus riisin yhteisestä markkinajärjestelystä" (KOM(2003) 23 lopullinen - 2003/0009 (CNS)) 72
2003/C 208/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin kansalaisuuden saaminen" 76
2003/C 208/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kannustaminen toimintaan - Tähänastisia kokemuksia ja tulevia haasteita" 82
2003/C 208/21Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskeva strategia" (KOM(2002) 511 lopullinen) 89
FI
Top