EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:187:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 187, 07. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 187
46. vuosikerta
7. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 187/01Euron kurssi 1
2003/C 187/02Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 2
2003/C 187/03Sellaisen pyynnön julkaiseminen, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 tai 6 artiklan nojalla rekisteröidyn nimityksen eritelmän yhden tai useamman kohdan muuttamista kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti 7
2003/C 187/04Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä 8
2003/C 187/05EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 9
2003/C 187/06Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/C1/38.370 - O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("UK Network Sharing Agreement") (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/462/EY, EHTY) 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 10
2003/C 187/07Kuulemismenettelyistä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiasta COMP/37.614 - PO Interbrew/Alken Maes (annettu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) 11
2003/C 187/08Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2898 - Leroy Merlin/Brico) (1) 11
2003/C 187/09Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3171 - Computer Sciences Corporation/Royal Mail Business Systems) (1) 12
2003/C 187/10Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3182 - Scottish & Newcastle/HP Bulmer) (1) 12
2003/C 187/11Luettelo elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia ionisoivalla säteilyllä käsittelevistä hyväksytyistä laitoksista jäsenvaltioissa (Esitetty ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti) 13
Euroopan keskuspankki
2003/C 187/12Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämistä (CON/2003/13) 16
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2003/C 187/13Euroopan unionin virallinen lehti C 187 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 29. ja 30. päivältä toukokuuta 2002 17
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 187 E
Komissio
2003/C 187/14Ehdotuspyyntöilmoitus - Rauhankumppanuus - 2003-004-778 - EuropeAid/116907/C/G/Multi 18

Oikaisuja
2003/C 187/15Oikaistaan rajoitettu ehdotuspyyntö oikeus- ja sisäasioiden alalla - EuropeAid/116807/C/G/Multi (EUVL C 163, 12.7.2003) 19
2003/C 187/16Oikaistaan ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien määrällisiin kiintiöihin kuuluvien tuotteiden yhteisön tuojille (EUVL C 180, 31.7.2003) 19
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top