EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:133:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 133, 06. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 133
46. vuosikerta
6. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
398. täysistunto, 26. ja 27. maaliskuuta 2003
2003/C 133/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kuluttajavalistus" 1
2003/C 133/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Yksinkertaistaminen" 5
2003/C 133/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi nonyylifenolin, nonyylifenolietoksylaatin ja sementin markkinoinnin ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY kahdeskymmeneskuudes muutos)" (KOM(2002) 459 lopullinen - 2002/0206 COD) 13
2003/C 133/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi öljytuotteiden toimitusvarmuutta koskevien toimenpiteiden lähentämisestä",- "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä", ja- "Neuvoston direktiivi - ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annettujen neuvoston direktiivien 68/414/ETY ja 98/93/EY sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksista aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 73/238/ETY kumoamisesta"(KOM(2002) 488 lopullinen - 2002/0219 COD - 2002/0220 COD - 2002/0221 CNS) 16
2003/C 133/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta" (KOM(2003) 1 lopullinen - 2003/0001 COD) 23
2003/C 133/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Välimeren kalavarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti koskevasta yhteisön toimintasuunnitelmasta" (KOM(2002) 535 lopullinen) 26
2003/C 133/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä opiskelua, ammattikoulutusta tai vapaaehtoistyötä varten" (KOM(2002) 548 lopullinen - 2002/0242 CNS) 29
2003/C 133/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös monivuotisesta ohjelmasta (2004-2006) tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma)" (KOM(2002) 751 lopullinen) 33
2003/C 133/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Euroopan työllisyysstrategian tulevaisuus "Täystyöllisyyteen ja parempiin työpaikkoihin tähtäävä strategia"" (KOM(2003) 6 lopullinen) 38
2003/C 133/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Koulutuksen eurooppalaiset vertailuarvot: Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta" (KOM(2002) 629 lopullinen) 46
2003/C 133/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Tavoitteena oikeudellisesti sitova Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirja vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon edistämiseksi ja suojelemiseksié" (KOM(2003) 16 lopullinen) 50
2003/C 133/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Rakennerahastojen ohjelmakausi 2000-2006: Urban-aloitteen alustava arviointi" (KOM(2002) 308 lopullinen) 53
2003/C 133/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - neuvoston direktiivi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta sähkön ja kaasun luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta" (KOM(2002) 688 lopullinen - 2002/0286 CNS) 58
2003/C 133/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2003" 63
2003/C 133/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta:- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi (Euratom), jossa määritellään perusvelvollisuudet ja yleiset periaatteet ydinlaitosten turvallisuuden suhteen", ja- "Ehdotus käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyä koskevaksi neuvoston direktiiviksi (Euratom)"(COM(2003) 32 final - 2003/0021 CNS - 2003/0022 CNS) 70
2003/C 133/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ihmiskasvoinen WTO - ETSK:n ehdotukset" 75
2003/C 133/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästilastojen tuottamisesta" (KOM(2002) 584 lopullinen - 2002/0251 COD) 88
2003/C 133/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumisessa käytettävien uusien kliinisten interventioiden kehittämiseksi useiden jäsenvaltioiden sekä Norjan käynnistämän Euroopan ja kehitysmaiden välisen pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuden avulla" (KOM(2002) 474 lopullinen - 2002/0211 COD) 93
2003/C 133/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta" (KOM(2002) 780 lopullinen - 2002/0310 COD) 97
FI
Top