Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:085:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 85, 08. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 85
46. vuosikerta
8. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
395. täysistunto, 11. ja 12. joulukuuta 2002
2003/C 85/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta" (KOM(2002) 159 lopullinen - 2002/0090 CNS) 1
2003/C 85/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa" (KOM(2002) 196 lopullinen) 8
2003/C 85/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta" (KOM(2002) 279 lopullinen - 2002/0122 COD) 13
2003/C 85/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Suunnitelmallisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun organisoiminen yleiseurooppalaisissa liikennekäytävissä" 16
2003/C 85/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17. päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta"(KOM(2002) 158 lopullinen - 2002/0074 COD - 2002/0075 COD) 20
2003/C 85/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytöstä ja kaupallisesta hyödyntämisestä" (KOM(2002) 207 lopullinen - 2002/0123 COD) 25
2003/C 85/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa" (KOM(2002) 396 lopullinen - 2002/0149 COD) 28
2003/C 85/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista" (KOM(2002) 400 lopullinen - 2002/0163 COD) 32
2003/C 85/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 375 lopullinen - 2002/0152 COD) 34
2003/C 85/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastuksien tehostamisen osalta" (KOM(2002) 504 lopullinen - 2002/0218 CNS) 36
2003/C 85/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttöehtojen osalta" (KOM(2002) 451 lopullinen - 2002/0201 COD) 39
2003/C 85/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun direktiivin 88/407/ETY muuttamisesta" (KOM(2002) 527 lopullinen - 2002/0229 CNS) 40
2003/C 85/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/33/ETY, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/34/ETY, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 98/56/EY, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/54/EY, vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/55/EY, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/56/EY ja öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/57/EY muuttamisesta yhteisön vertailukokeiden osalta" (KOM(2002) 523 lopullinen - 2002/0232 CNS) 43
2003/C 85/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi laatu- ja turvallisuusstandardien asettamisesta ihmisperäisten kudosten ja solujen luovuttamiselle, hankinnalle, tutkimiselle, käsittelylle, varastoinnille ja jakelulle" (KOM(2002) 319 lopullinen - 2002/0128 COD) 44
2003/C 85/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta" (KOM(2002) 564 lopullinen) 51
2003/C 85/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Talouden hallintotapa EU:ssa" 55
2003/C 85/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta Euroopan ympäristökeskukseen ja ympäristöä koskevaan Euroopan tieto- ja seurantaverkostoon sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä keskuksen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen sovellettavien talousarviota ja varainhoitoa sekä kyseisen viranomaisen asiakirjoihin tutustumista koskevien sääntöjen osalta",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta"(KOM(2002) 406 lopullinen - 2002/0169 COD - 2002/0179 COD - 2002/0181 COD - 2002/0182 COD) 64
2003/C 85/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Laajentumisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ehdokasvaltioissa" 65
2003/C 85/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva väliarviointi" (KOM(2002) 394 lopullinen) 76
2003/C 85/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus)" (KOM(2002) 404 lopullinen - 2002/0164 COD) 83
2003/C 85/21Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta ("toimintasuunnitelma")" (KOM(2002) 181 lopullinen) 87
2003/C 85/22Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Tuottavuus Euroopan talouksien ja yritysten kilpailukyvyn avaimena" (KOM(2002) 262 lopullinen) 95
2003/C 85/23Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Laajentumisen vaikutukset yhtenäismarkkinoihin" 101
396. täysistunto, 22. ja 23. tammikuuta 2003
2003/C 85/24Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle - Kohti torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaista strategiaa" (KOM(2002) 349 lopullinen) 112
2003/C 85/25Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001" (SEK(2002) 462 lopullinen) 118
2003/C 85/26Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - Kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä koskeva kuuleminen" (SEK(2002) 1234) 126
2003/C 85/27Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Euroopan unionin viestintä- ja tiedotusstrategia"" (KOM(2002) 350 lopullinen) 129
2003/C 85/28Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi" (KOM(2002) 410 lopullinen - 2002/0191 CNS) 133
2003/C 85/29Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta (kodifioitu toisinto)" (KOM(2002) 529 lopullinen - 2002/0233 COD) 137
2003/C 85/30Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (kodifioitu toisinto)" (KOM(2002) 530 lopullinen - 2002/0231 COD) 138
2003/C 85/31Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen neuvoston direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta" (KOM(2002) 259 lopullinen - 2002/0112 COD) 140
FI
Top