EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:075:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 75, 27. maaliskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 75
46. vuosikerta
27. maaliskuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 75/01Euron kurssi 1
2003/C 75/02EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 2
2003/C 75/03Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto - Tietylle säännölliselle lentoliikenteelle Portugalissa asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen (1) 3
2003/C 75/04Kyproksen osallistumista yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekeminen Kyproksen kanssa 4
2003/C 75/05Kyproksen osallistumista yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekeminen Kyproksen kanssa 4
2003/C 75/06Maltan osallistumista yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekeminen Maltan kanssa 4
2003/C 75/07Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, määrällisiin kiintiöihin kuuluvien tuotteiden yhteisön tuojille 5
2003/C 75/08Neuvoston direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (1) 8
2003/C 75/09Komission tiedonanto liittyen seuraavan direktiivin implementointiin, neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993 lääkinnällisistä laitteista (1) 9
2003/C 75/10Jälki-ilmoitus Eurostatin vuonna 2002 myöntämistä avustuksista 10
Euroopan keskuspankki
2003/C 75/11Euroopan keskuspankin suositus, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2003/3) 11
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn tuomioistuin
2003/C 75/12Høyesterettin (Norjan korkein oikeus) 17. joulukuuta 2002 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Paranova AS vastaan Merck & Co Inc. ym. (Asia E-3/02) 12
2003/C 75/13EFTAn valvontaviranomaisen 20 päivänä tammikuuta 2003 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-1/03) 13
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2003/C 75/14Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ruotsin liikenneviraston esittämä tarjouspyyntö, joka koskee säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista seuraavilla reiteillä: Arvidsjaur - Arlanda/Tukholma - Jällivaara - Arlanda/Tukholma - Hemavan - Arlanda/Tukholma - Lycksele - Arlanda/Tukholma - Storuman (Gunnarn) - Arlanda/Tukholma - Vilhelmina - Arlanda/Tukholma (1) 14
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top