EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:286:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 286, 22. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 286
45. vuosikerta
22. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2002/C 286/01Eurojustin (Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön) työjärjestys 1
I Tiedonantoja
Komissio
2002/C 286/02Euron kurssi 8
2002/C 286/03Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/29.373 - Visa International - Monenvälinen toimituspalkkio (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)) (1) 9
2002/C 286/04Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 10
2002/C 286/05Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 13
2002/C 286/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3007 - E.ON/TXU Europe Group) (1) 16
2002/C 286/07Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2857 - ECS/IEH) (1) 17
2002/C 286/08Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2783 - Mediatrade/Endemol) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 18

II Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskevat valmistavat säädökset
2002/C 286/09Tanskan kuningaskunnan aloite neuvoston säädöksen antamiseksi Europolin tietojen salassapitosuojaa koskevista säännöistä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen muuttamisesta 19
2002/C 286/10Tanskan kuningaskunnan aloite neuvoston säädöksen antamiseksi Europolin työntekijöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta 20
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top