Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:278:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 278, 14. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 278
45. vuosikerta
14. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Alueiden komitea
44 täysistunto, 15. ja 16. toukokuuta 2002
2002/C 278/01Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Eurooppalaisen tutkimusalueen alueellinen ulottuvuus" 1
2002/C 278/02Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta" 5
2002/C 278/03Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseksi liikenteen alalla tehdyn päätöksen N:o 1692/96 EY muuttamisesta" 7
2002/C 278/04Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Toimintaohjelma yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista varten",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellytyksistä",- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta" 13
2002/C 278/05Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi" 15
2002/C 278/06Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004" 21
2002/C 278/07Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - eEurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus" 24
2002/C 278/08Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen" 26
2002/C 278/09Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle vaihtoehtoisista tieliikenteen polttoaineista sekä toimenpiteistä biopolttoaineiden käytön edistämiseksi",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä", ja- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta alennetun valmisteverokannan tiettyihin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuuden osalta" 29
2002/C 278/10Alueiden komitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista ja rehuista",- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta", ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muuntogeenisten organismien siirroista valtioiden rajojen yli" 31
2002/C 278/11Alueiden komitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta" 35
2002/C 278/12Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Tiedote: Laajentumisneuvotteluiden yhteiset rahoituspuitteet 2004-2006" 40
2002/C 278/13Alueiden komitean lausunto aiheista:maahanmuuttopolitiikka:- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta",- "Ehdotus neuvoston päätös unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma)",- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavasta avoimen koordinaation menetelmästä", jaturvapaikkapolitiikka:- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden henkilöiden asemasta",- "Komission valmisteluasiakirja - Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja välineiden noudattaminen", ja- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja avoimen koordinaation menetelmän käyttöönotosta" 44
2002/C 278/14Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta "Kestävä kehitys: maailmanlaajuinen kestävän kehityksen huippukokous - Johannesburg, 2002" 48
FI
Top