Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:165:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 165, 11. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 165
45. vuosikerta
11. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2002/C 165/01Euron kurssi 1
2002/C 165/02Ilmoitusmenettely - tekniset määräykset (1) 2
2002/C 165/03Komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä (1) 6
2002/C 165/04Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2816 - Ernst & Young France/Andersen France) (1) 32
2002/C 165/05Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2821 - Hitachi/IBM Harddisk Business) (1) 33
2002/C 165/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2887 - Klépierre/Finiper/IGC) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 34
2002/C 165/07Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2852 - Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 35
2002/C 165/08Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2560/2001 9 artiklan mukainen komission tiedonanto 36
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
2002/C 165/09Valtiontuen hyväksyminen ETA-sopimuksen 61 ja 63 artiklan ja valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 1 artiklan 3 kohdan sekä ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1b kohdassa tarkoitetun laivanrakennuksen tuesta annetun säädöksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998 ("laivanrakennusasetus")) nojalla (EFTAn valvontaviranomaisen päätös olla vastustamatta) 37
2002/C 165/10EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto, joka koskee Norjan tekemiä poikkeuksia yritystoiminnan rakennetilastoista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 ja lyhyen aikavälin tilastoista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 säännöksistä 38
EFTA-valtioiden pysyvä komitea
2002/C 165/11Luettelo Islannin tunnustamista luontaisista kivennäisvesistä 40
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2002/C 165/12Euroopan komission julkaisema - Ehdotuspyyntö, joka koskee kehitysmaissa vuosina 2002 ja 2003 toteutettavien hajautetun yhteistyön toimien yhteisrahoitusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 955/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, hajautetusta yhteistyöstä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1659/98 muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta) 41
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top