EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:160:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 160, 04. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 160
45. vuosikerta
4. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2002/C 160/01Euron kurssi 1
2002/C 160/02Hallintotoimikunnan päätöslauselma, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1399/1999, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2001 sekä komission asetusten (EY) N:o 89/2001 ja (EY) N:o 410/2002 liittämisestä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteeseen II 2
2002/C 160/03Komission asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu lausunto Kyproksen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen hallinnollisen yhteistyön käynnistymisestä (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1148/2001 (EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9) 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti) 3
2002/C 160/04Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2823 - Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW)) (1) 4
2002/C 160/05Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2841 - TXU/Braunschweiger Versorgungs AG) (1) 4

II Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskevat valmistavat säädökset
2002/C 160/06Espanjan kuningaskunnan aloite neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2002 antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa 5
2002/C 160/07Espanjan kuningaskunnan aloite neuvoston päätöksen 2002/…/YOS tekemiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa 7

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2002/C 160/08Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 160 E julkaistut kirjalliset kysymykset ja vastaukset 11
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 160 E
Komissio
2002/C 160/09Yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelma - Yleinen ehdotuspyyntö vuodelle 2003 (EAC/30/02) - (Tiettyjä toimintoja koskevien hakemusten viimeinen jättöpäivä on 1. marraskuuta 2002) (1) 12

Oikaisuja
2002/C 160/10Oikaistaan tiedonanto neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 19. joulukuuta 2001 tekemällä päätöksellä vahvistettujen kiintiöiden avaamisesta tiettyjä Ukrainasta tuotavia EHTY-terästuotteita varten (EYVL C 374, 29.12.2001) 31
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top