EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:149:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 149, 21. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 149
45. vuosikerta
21. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
390 täysistunto, 24. ja 25. huhtikuuta 2002
2002/C 149/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kotitalouksien ylivelkaantuminen" 1
2002/C 149/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi peilien ja epäsuoran näkemän tarjoavien lisäjärjestelmien sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta" (KOM(2001) 811 lopullinen - 2001/0317 COD) 5
2002/C 149/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä", ja- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta alennetun valmisteverokannan tiettyihin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin soveltamisen mahdollisuuden osalta"
(KOM(2001) 547 lopullinen - 2001/0265 COD - 2001/0266 CNS)
7
2002/C 149/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus maatalouden geenivarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä sekä asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta" (KOM(2001) 617 lopullinen (osa I) - 2001/0256 CNS) 11
2002/C 149/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 624 lopullinen - 2001/0257 COD) 13
2002/C 149/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004" (KOM(2001) 584 lopullinen) 17
2002/C 149/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC)" KOM(2001) 754 lopullinen - 2001/0293 COD 24
2002/C 149/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan työllisyysstrategian paikallisulottuvuuden vahvistamisesta" (KOM(2001) 629 lopullinen) 26
2002/C 149/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission valmisteluasiakirja Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja välineiden noudattaminen" (KOM(2001) 743 lopullinen) 30
2002/C 149/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000-2006) hyväksymisestä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/311/EY muuttamisesta" (KOM(2002) 47 lopullinen - 2002/0037 CNS) 36
2002/C 149/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "AKT:n ja EU:n kumppanuussopimus" 38
2002/C 149/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella" (KOM(2001) 257 lopullinen - 2001/0111 COD) 46
2002/C 149/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin itälaajeneminen ja metsäsektori" 51
2002/C 149/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan laajuisten verkkojen ulottaminen unionin alueella sijaitseville saaristoalueille" 60
2002/C 149/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Pk-yritykset Euroopan unionin saarialueilla" 68
2002/C 149/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Verokilpailu ja sen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn" 73
2002/C 149/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta" (KOM(2001) 672 lopullinen) 79
2002/C 149/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan komission valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" (KOM(2001) 681 lopullinen) 84
FI
Top