Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:125:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 125, 27. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 125
45. vuosikerta
27. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
389 täysistunto, 20. ja 21. maaliskuuta 2002
2002/C 125/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja kuluttajansuojasta Euroopan unionissa" (KOM(2001) 531 lopullinen) 1
2002/C 125/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta" (KOM(2001) 543 lopullinen - 2001/0255 COD) 6
2002/C 125/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18. päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta" (KOM(2001) 335 lopullinen - 2001/0140 COD) 8
2002/C 125/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta" (KOM(2001) 545 lopullinen - 2001/0226 COD) 13
2002/C 125/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta" (KOM(2001) 695 lopullinen - 2001/0282 COD) 14
2002/C 125/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003-2007" (KOM(2001) 683 lopullinen - 2001/0281 COD) 17
2002/C 125/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Saattohoito esimerkkinä vapaaehtoistoiminnasta Euroopassa" 19
2002/C 125/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston asetus perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määräämiseksi" (KOM(2001) 447 lopullinen - 2001/0182 CNS) 28
2002/C 125/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja - Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset" (KOM(2001) 536 lopullinen) 31
2002/C 125/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "EU:n ja Venäjän välinen strateginen kumppanuus: Mitkä ovat seuraavat virstanpylväät?" 39
2002/C 125/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä" (KOM(2001) 366 lopullinen) 44
2002/C 125/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "TSK:n panos jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin 2002" 56
2002/C 125/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission valkoinen kirja "Eurooppalainen hallintotapa"" (KOM(2001) 428 lopullinen) 61
2002/C 125/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 182 lopullinen - 2001/0180 COD) 69
2002/C 125/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta" (KOM(2002) 7 lopullinen - 2002/0013 COD) 74
2002/C 125/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseksi liikenteen alalla tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 544 lopullinen - 2001/0229 COD) 75
2002/C 125/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroalueen valtioiden talouspolitiikan yhtymäkohdat, erot, tulokset ja opetukset" 79
2002/C 125/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "YMP:n tulevaisuus" 87
2002/C 125/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Pk-yritysten eurooppalainen perussääntö" 100
2002/C 125/20Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen perusteena Euroopan komission komitealle esittämä pyyntö laatia valmisteleva lausunto" (KOM(2001) 726 lopullinen) 105
2002/C 125/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Maahanmuutto, kotouttaminen ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli" 112
FI
Top