EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:119:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 119, 22. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 119
45. vuosikerta
22. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Neuvosto
2002/C 119/01Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 1
2002/C 119/02Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Irlantia edustavan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä työnantajajärjestöjen edustajien ryhmään Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostoon 4
2002/C 119/03Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 147 artiklassa määrätyn komitean jäsenten korvaamisesta 5
2002/C 119/04Neuvoston päätelmät komission Valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" jatkotoimista 6
2002/C 119/05Neuvoston päätöslauselma kansallisten järjestelmien perustamisesta metallin kierrätyksessä esiintyvien radioaktiivisten aineiden seuraamiseksi ja valvomiseksi jäsenvaltioissa 7
Komissio
2002/C 119/06Euron kurssi 10
2002/C 119/07Ilmoitusmenettely - tekniset määräykset (1) 11
2002/C 119/08Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisessa menettelyssä - Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Italian sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä 15
2002/C 119/09Direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn mukaisesti vuonna 2001 ilmoitettuja teknisiä määräyksiä koskevat tilastotiedot - Tiedot, jotka komissio on toimittanut teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY 11 artiklan nojalla (1) 17
2002/C 119/10Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2809 - Cinven/Carlyle/VUP) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 20
2002/C 119/11Komission ilmoitus kaupunkien ongelma-alueilla toimiville yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden voimassaolon päättymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1806) (1) 21
2002/C 119/12Komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 458) (1) 22
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2002/C 119/13Ilmoitus avoimen kilpailun järjestämisestä 23
Neuvosto
2002/C 119/14Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 119 E julkaistut tekstit 24
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 119 E
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top