Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:094:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 94, 18. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 94
45. vuosikerta
18. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
388 täysistunto, 20. ja 21. helmikuuta 2002
2002/C 94/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002-2006 toteuttamiseksi" 1
2002/C 94/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta" 5
2002/C 94/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osaston mukaisesti hyväksyttyjen joitakin pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien laadun ja kaupan pitämisen parantamissuunnitelmien rahoittamisen jatkamisesta ja hasselpähkinöiden erityistuesta" 7
2002/C 94/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle eEurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus" 9
2002/C 94/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosiksi 2002, 2003 ja 2004 sekä asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta" 14
2002/C 94/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta", ja- "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien zoonoosien aiheuttajien valvonnasta sekä neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 72/462/ETY ja 90/539/ETY muuttamisesta" 18
2002/C 94/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Tavoitteena strateginen näkemys biotieteistä ja biotekniikasta: kuulemisasiakirja" 23
2002/C 94/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kestävän kehityksen strategia - Viestejä Barcelonan huippukokoukselle" 34
2002/C 94/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta" 40
2002/C 94/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden väliset suhteet" 43
FI
Top