Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:086:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 86, 10. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 86
45. vuosikerta
10. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Neuvosto
2002/C 86/01Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2002, Euratomin hankintakeskuksen neuvoa-antavan komitean jäsenen nimeämisestä 1
2002/C 86/02Neuvoston päätöslauselma, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2002, eEurope 2002 -toimintasuunnitelmasta Julkisten verkkosivujen saavutettavuus ja niiden sisältö 2
2002/C 86/03Neuvoston päätöslauselma yritysten sosiaalista vastuuta koskevan vihreän kirjan seurannasta 3
Komissio
2002/C 86/04Euron kurssi 5
2002/C 86/05Ilmoitusmenettely - tekniset määräykset (1) 6
2002/C 86/06EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 9
2002/C 86/07Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukainen Komission lausunto, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2002, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Trawsfynyddin ydinvoimalan purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta 10
2002/C 86/08Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukainen Komission lausunto, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2002, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Berkeleyn ydinvoimalan purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta 11
2002/C 86/09Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2739 - Edeka/ADEG) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 12
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2002/C 86/10Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset Ranskan esittämät tarjouskilpailut säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Pariisin (Orly) ja Korsikan välillä (1) 13
2002/C 86/11Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ranskan esittämä tarjouspyyntö, joka koske säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista Strasbourgista (1) 14
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top