EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:043:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 43, 16. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 43
45. vuosikerta
16. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Neuvosto
2002/C 43/01Neuvoston päätöslauselma, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, pelastuspalvelualan koulutusyhteistyön tehostamisesta 1
2002/C 43/02Neuvoston päätöslauselma, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, yhteisestä lähestymistavasta ja erityisistä toimista verkko- ja tietoturvallisuuden alalla 2
Komissio
2002/C 43/03Euron kurssi 5
2002/C 43/04Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista 6
2002/C 43/05Luettelo niistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittelyn ionisoivalla säteilyllä jäsenvaltiot sallivat (Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti) (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 38, 12. helmikuuta 2002, s. 16, julkaistun tekstin.) 18
2002/C 43/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2680 - ECYR/Spinveste/TP) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 19
2002/C 43/07Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2661 - Winterthur/Prudential Assurance) (1) 20
2002/C 43/08Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2663 - CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni) (1) 20
2002/C 43/09Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2675 - EDF/TXU Europe/West Burton Power Station) (1) 21
2002/C 43/10Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2679 - EDF/TXU Europe/24 Seven) (1) 21
2002/C 43/11Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2354 - Enichem/Polimeri) (1) 22
2002/C 43/12Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2700 - PGA Motors/Jardine Motors) (1) 22
2002/C 43/13Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.1920 - Nabisco/United Biscuits) (1) 23
2002/C 43/14Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2659 - Fortum/Birka Energi) (1) 23
2002/C 43/15Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2689 - 3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen) (1) 24
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2002/C 43/16Toiminnat joita voidaan tukea Eurostatin myöntämin avustuksin vuosina 2002 ja 2003 25
2002/C 43/17Ehdotuspyyntö (VP/2002/003) - Budjettikohta B3-4003: "Yritysten edustajille tiedottaminen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa" 26
2002/C 43/18Säänöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Le présent avis annule et remplace le précédent publié dans le Supplément au "Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa" S 29, 9.2.2002, 21630-2002220 - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Saksan liittotasavallan esittämä tarjouskilpailu, joka koskee Erfurtin ja Brysselin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamista (1) 28

Oikaisuja
2002/C 43/19Oikaistaan kertomus tietyn teollisen suuronnettomuuden vaarasta 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetun direktiivin 82/501/ETY soveltamisesta jäsenvaltioissa ajanjaksolla 1997-1999 (EYVL C 28, 31.1.2002) 30
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top