Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:021:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 21, 24. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 21
45. vuosikerta
24. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2002/C 21/01Euron kurssi 1
2002/C 21/02Valtiontuki - Italia - Tuki C 73/2001 (ex N 824/A/00) - 23. joulukuuta 2000 annetun lain N:o 388 121, 123 ja 126 pykälä (Italian laki valtion talousarviosta vuonna 2001) - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti 2
2002/C 21/03Valtiontuki - Espanja - Tuki C 40/00 (ex NN 61/00) - Espanjan telakoiden rakenneuudistuksen jatkaminen - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1) 17
2002/C 21/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 21
2002/C 21/05Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 22
2002/C 21/06Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1) 23
2002/C 21/07Komission tiedonanto, joka liittyy kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevien jäsenmaiden lakien lähentämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/396/ETY toimeenpanoon (1) 24
2002/C 21/08Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta 25
2002/C 21/09Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 27
2002/C 21/10Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2627 - Otto Versand/Sabre/Travelocity JV) (1) 29
2002/C 21/11Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2550 - Mezzo/Muzzik) (1) 29
2002/C 21/12Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2516 - RPBE/Britax) (1) 30
2002/C 21/13Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2448 - Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local) (1) 30
2002/C 21/14Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2191 - BT/Amadeus/JV) (1) 31
2002/C 21/15Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2123 - Banco Commercial Portugués/Banco de Sabadell/Ibersecurities) (1) 31
2002/C 21/16Tammikuun 1. päivästä 2002 voimassa olevat viite- ja diskonttokorot (1) 32
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2002/C 21/17Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 21 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 2.-5. päivältä huhtikuuta 2001 33
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 21 E
Komissio
2002/C 21/18Valintalautakunnan jäsenet - Avoin kilpailu KOM/A/8/01 - Edustuston päällikkö (A 3) - Lontoo 34
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top