Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:193:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 193, 10. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 193
44. vuosikerta
10. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Huhtikuun 2001 istunto
2001/C 193/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta" 1
2001/C 193/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta" 7
2001/C 193/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta vahinkovakuutusyrityksiä koskevien solvenssimarginaalivaatimusten osalta" 16
2001/C 193/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta henkivakuutusyrityksiä koskevien solvenssimarginaalivaatimusten osalta" 21
2001/C 193/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri)" 27
2001/C 193/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 881/92 muuttamisesta yhdenmukaisen kuljettajatodistuksen osalta" 28
2001/C 193/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläinten sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta" 31
2001/C 193/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten sivutuotteiden terveyssäännöistä" 32
2001/C 193/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta" 38
2001/C 193/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston asetus naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 muuttamisesta" 39
2001/C 193/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta" 42
2001/C 193/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Strategia sisämarkkinoiden arvonlisäverojärjestelmän toiminnan parantamiseksi" 45
2001/C 193/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta laskutusta arvonlisäverotuksessa koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi" 53
2001/C 193/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "EU:n laajentuminen: ehdokasvaltioiden haasteet taloudellisten liittymiskriteereiden täyttämisessä" 60
2001/C 193/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta" 70
2001/C 193/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista" 77
2001/C 193/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/7/ETY muuttamisesta" 84
2001/C 193/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden viennistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3911/92 muuttamisesta" 85
2001/C 193/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaiden työllisyys sekä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne" 87
2001/C 193/20Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Inhimillisten voimavarojen kehittäminen Länsi-Balkanin alueella" 99
2001/C 193/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja eurooppalainen hallintotapa - talous- ja sosiaalikomitean panos valkoisen kirjan valmisteluun" 117
FI
Top