EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:204:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 204, 18. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 204
43. vuosikerra
18. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Toukokuun 2000 istunto
2000/C 204/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta" 1
2000/C 204/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaiseksi määrälliseksi rajoitukseksi tuotaessa olutta Suomeen", ja- "Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta väliaikaiseksi poikkeukseksi tuotaessa tullitta olutta Suomeen" 3
2000/C 204/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kohti sähköisen viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien palvelujen uutta järjestelmää - Vuoden 1999 viestintäalan uudelleentarkastelu" 6
2000/C 204/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta" 13
2000/C 204/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimistolaitteita ja viestintätekniikan laitteita koskevasta yhteisön energiatehokkuusmerkintäohjelmasta" 18
2000/C 204/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta" 21
2000/C 204/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Maaseudun naisten rooli Euroopan unionin maatalouden kestävässä kehittämisessä" 29
2000/C 204/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös kaupunkien kestävää kehitystä edistävästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä" 35
2000/C 204/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi oikeudesta perheen yhdistämiseen" 40
2000/C 204/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Yhteisön tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa" 45
2000/C 204/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Täydentävä sairausvakuutus" 51
2000/C 204/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Neuvoston päätös sosiaalista suojelua käsittelevän komitean perustamisesta" 55
2000/C 204/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja" 57
2000/C 204/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto - Euroopan ympäristöpolitiikan tuleva suunta - Yleisarvio Euroopan yhteisön ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevasta poliittisesta toimintaohjelmasta "Kohti kestävää kehitystä"" 59
2000/C 204/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätös Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000-2006) hyväksymisestä 29 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn päätöksen 1999/311/EY uuttamisesta" 68
2000/C 204/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta" 70
2000/C 204/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle tietyistä yhteisön toimenpiteistä syrjinnän torjumiseksi",- "Ehdotus: neuvoston direktiivi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista",- "Ehdotus: neuvoston direktiiviksi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhtäläisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta", ja- "Ehdotus: neuvoston päätös syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta vuosiksi 2001-2006" 82
2000/C 204/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännentoista kerran (atsoväriaineet)" 90
2000/C 204/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Aloitteen kehittäminen sääntelykehyksen luomiseksi yhteisön ulkopuolisista maista tulevien maatalouden siirtotyöntekijöiden käytölle" 92
FI
Top