Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:117:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 117, 26. huhtikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 117
43. vuosikerra
26. huhtikuuta 2000
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Maliskuun 2000
2000/C 117/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vihreä kirja Tuotevastuu 1
2000/C 117/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 6
2000/C 117/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Suunnitelmallisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun organisoiminen yleiseurooppalaisissa liikennekäytävissä 12
2000/C 117/04Talous- ja sosiaalikomitean lisälausunto aiheesta Komission alustava luonnos asetukseksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92 nojalla 19
2000/C 117/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Arvio yhtenäisvaluutan käyttöönoton jälkeisistä kuukausista 23
2000/C 117/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Hallitustenvälinen konferenssi 2000 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rooli 28
2000/C 117/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto Yhteinen strategia sosiaalisen suojelun uudistamiseksi 33
2000/C 117/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Unkarin liittymisvalmistelut 38
2000/C 117/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 47
2000/C 117/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston asetus tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä annetun asetuksen N:o 3448/93 muuttamisesta 51
2000/C 117/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Osuus- ja yhteisötalous ja yhtenäismarkkinat 52
2000/C 117/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta 59
2000/C 117/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Työllisyys, talousuudistus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus - Kohti innovaation ja tiedon Eurooppaa 62
FI
Top