EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:376E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 376, 28. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 376 E
42. vuosikerra
28. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
1999/C 376 E/01Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
(KOM(1999) 348 lopull. - 1999/0154(CNS))
1
1999/C 376 E/02Ehdotus neuvoston asetus Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta
(KOM(1999) 444 lopull. - 1999/0196(CNS))
18
1999/C 376 E/03Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvistä petoksista ja väärennysrikoksista
(KOM(1999) 438 lopull. - 1999/0190(CNS))
20
1999/C 376 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta yhteisön toimielinten ja elinten henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
(KOM(1999) 337 lopull. - 1999/0153(COD))ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1)
24
1999/C 376 E/05Ehdotus neuvoston päätös täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle
(KOM(1999) 516 lopull. - 1999/0213(CNS))
38
1999/C 376 E/06Ehdotus neuvoston asetus yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista
(KOM(1999) 536 lopull. - 1999/0209(CNS))
40
1999/C 376 E/07Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta
(KOM(1999) 487 lopull. - 1999/0204(COD))
42
1999/C 376 E/08Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 muuttamisesta
(KOM(1999) 487 lopull. - 1999/0205(COD))
52
1999/C 376 E/09Ehdotus neuvoston asetus (EY) yhteisön kehyksestä kalavaroja koskevien yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisen kannalta olennaisten tietojen keruuta ja hallintoa varten
(KOM(1999) 541 lopull. - 1999/0218(CNS))ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1)
54
1999/C 376 E/10Ehdotus neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä Norjan osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan
(KOM(1999) 496 lopull. - 1999/0203(CNS))ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1)
58
Luonnos - Euroopan yhteisön ja Norjan välinen sopimus Norjan osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan 59
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top