EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:258:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 258, 10. syyskuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 258
42. vuosikerra
10. syyskuuta 1999
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
1999/C 258/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Kuinka hallita muutosta Teollisuuden muutosten taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä korkean tason työryhmä Loppukertomus 1
1999/C 258/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Yhteinen liikennepolitiikka - Kestävä liikkuvuus: tulevaisuuden näkymät 6
1999/C 258/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) 12
1999/C 258/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) toimenpiteistä trooppisten metsien ja muiden metsien säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi kehitysmaissa 13
1999/C 258/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) toimenpiteistä ympäristöulottuvuuden sisällyttämiseksi täysimääräisesti kehitysmaiden kehitysprosessiin 16
1999/C 258/06
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä ja valvontaa koskevista säännöistä ja
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta skrapien osalta
19
1999/C 258/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston direktiiviksi työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 24
1999/C 258/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Valkoinen kirja kaupasta 26
1999/C 258/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Koheesio ja liikenne 35
FI
Top