Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:040:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 40, 15. helmikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024–302X

C 40
42. vuosikerta
15. helmikuuta 1999
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I Tiedonantoja
. . . . . .
II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Joulukuun 1998 istunto
1999/C 40/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista ja direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta” 1
1999/C 40/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
– ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) annetun asetuksen (ETY) N:o 3577/92 muuttamisesta”, ja
– ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden välisen säännöllisen matkustajalaiva- ja lauttaliikenteen miehistöä koskevista edellytyksistä”
3
1999/C 40/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi järjestelmän perustamisesta uusien henkilöautojen keskimääräisten erityisten hiilidioksidipäästöjen valvomiseksi” 8
1999/C 40/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun direktiivin 95/53/EY ja tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä annetun direktiivin 95/69/EY muuttamisesta” 10
1999/C 40/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) kalavarojen säilyttämisestä suojelemalla nuoria meren eliöitä teknisin toimenpitein 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta” 11
1999/C 40/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ‘Yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lujittaminen tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden avulla‘” 12
1999/C 40/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Keski- ja Itä-Euroopan jäsenyyttä hakeneille maille ‘Ympäristöpoliittiset liittymisstrategiat: Laajentumiseen liittyvien haasteiden kohtaaminen yhdessä Keski- ja Itä-Euroopan jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa‘” 20
1999/C 40/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000–2006) hyväksymisestä” 23
1999/C 40/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivään tammikuuta 1999–31 päivään joulukuuta 2001” 27
1999/C 40/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten allekirjoitusten yhteisestä kehyksestä” 29
1999/C 40/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) otsonikerrosta heikentävistä aineista” 34
1999/C 40/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työllisyyspolitiikka ja ammatillis-yhteiskunnallisten järjestöjen rooli talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa” 37
1999/C 40/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen vaarallisten aineiden merkinnöistä Itävallassa ja Ruotsissa” 43
1999/C 40/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi kuluttajien mahdollisuudesta saada polttoainetaloutta koskevia tietoja uusia henkilöautoja markkinoitaessa” 45
1999/C 40/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi” 47
FI
Top