Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:157:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 157, 25. toukokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024–302X

C 157
41. vuosikerta
25. toukokuuta 1998
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältöSivu
I Tiedonantoja
. . . . . .
II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Maaliskuun 1998 istunto
98/C 157/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tietoturvan ja luottamuksen varmistaminen sähköisessä viestinnässä – Digitaalisia allekirjoituksia ja viestien salausta koskeva eurooppalainen malli” 1
98/C 157/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY muuttamisesta (Neljäs liikennevakuutusdirektiivi)” 6
98/C 157/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta – (kodifioitu toisinto)” 13
98/C 157/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi aluksilla suoritettavia vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä” 15
98/C 157/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta” 17
98/C 157/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhteisön strategia yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon edistämiseksi ja sen kehittämisen esteiden poistamiseksi” 20
98/C 157/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan unionin alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta” 26
98/C 157/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia” 30
98/C 157/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten annetun direktiivin 89/662/ETY muuttamisesta tarkastusten tiukentamiseksi” 32
98/C 157/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan” 33
98/C 157/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden uusien esteiden ehkäiseminen (Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä)” 36
98/C 157/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelma” 45
98/C 157/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Tietojen ja taitojen Eurooppaan” 49
98/C 157/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Liittymistä edeltävän strategian lujittaminen” 58
98/C 157/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta:
– ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi UNICE:n, CEEP:n ja EAL:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa”, ja
– ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa”
64
98/C 157/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission yksiköiden laatimasta työasiakirjasta – Talous- ja rahaliiton ulkoiset näkökohdat” 65
98/C 157/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi innovatiivisille ja työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetuista rahoitustukitoimenpiteistä – Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite” 71
98/C 157/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja työaikadirektiivin ulkopuolisista toimialoista” 74
FI
Top