Help Print this page 

Document C:1998:001:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 1, 03. tammikuuta 1998

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 1
41. vuosikerta
3. tammikuuta 1998
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

I Tiedonantoja
Neuvosto
98/C 1/01Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, monimuotoisuuden kunnioittamisesta sekä rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta 1
98/C 1/02Neuvoston päätöslauselma, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan unionin kielten varhaisopetuksesta 2
98/C 1/03Neuvoston päätelmät, annettu 16 päiväna joulukuuta 1997, kouluopetuksen laadun arvioinnista 4
98/C 1/04Neuvoston päätelmät, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, musiikin asemasta Euroopassa 6
Komissio
98/C 1/05Ecu - Euroopan rahapoliittisen instituutin ecuina suorittamiinsa toimiin soveltama korkokanta tammikuuksi 1998 8
98/C 1/06Valtion tuen hyväksyminen - Toimenpiteet, jotka eivät ole tukea EHTY-Sopimuksen 4 artiklan c alakohdan mukaisessa merkityksessä (1) 9
98/C 1/07Ilmoitus Puolasta peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta 10
98/C 1/08Ilmoitus yhden tai useamman polkumyynnin vastaisen toimenpiteen päättymisestä 11
98/C 1/09Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä 12
II Valmistavat säädökset
Komissio
98/C 1/10Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla perustetaan sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmien toimintaa vahvistava yhteisön toimintaohjelma (Fiscalis-ohjelma) 13
98/C 1/11Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi sisämarkkinoiden toteuttamiseksi tarvittavan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten virkamiesten vaihtoa jäsenvaltioiden hallintojen välillä koskevasta toimintasuunnitelmasta 22 päivänä syyskuuta 1992 tehdyn päätöksen 92/481/ETY muuttamisesta (KAROLUS-ohjelma) 18
98/C 1/12Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta 20
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Top