Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:295:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 295, 7. lokakuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-302X

C 295
39. vuosikerta
7. lokakuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Tiedonantoja ja ilmoituksia

  

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 
  

Tiedonantoja

 

......

 
  

II Valmistavat säädökset

 
  

Talous- ja sosiaalikomitea

  

Heinäkuun 1996 istunto

96/C 295/01

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: kolmastoista Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi yritysostotarjouksista"

1

96/C 295/02

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätökseksi kolmannesta monivuotisesta ohjelmasta pk-yritysten hyväksi Euroopan unionissa (1997-2000)"

6

96/C 295/03

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta"

11

96/C 295/04

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja sulautuma-asetuksen tarkistamisesta"

17

96/C 295/05

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Valkoinen kirja koulutuksesta: Oppiminen ja opettaminen - kohti kognitiivista yhteiskuntaa"

25

96/C 295/06

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman toisen vaiheen (Tempus II) (1994-1998) hyväksymisestä 29. päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn päätöksen 93/246/ETY muuttamisesta"

34

96/C 295/07

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta varhaiseläke-etuuksia saavien hyväksi"

39

96/C 295/08

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta työttömien hyväksi"

41

96/C 295/09

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmän perustamisesta vapauttamisdirektiivien ja siirtymätoimienpiteistä annettujen direktiivien soveltamisalaan kuuluvan ammatillisen toiminnan osalta, sekä tutkintotodistusten yleisen tunnustamisjärjestelmän täydentämisestä"

43

96/C 295/10

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätökseksi koskien tavaranvaihdon telemaattista tilastointiverkkoa jäsenmaiden viranomaisten välillä (EDICOM)"

46

96/C 295/11

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta :
— "Rakennerahastojen kuudes vuosikertomus 1994", ja
— "Yhteisön rakennerahastojen tavoitteiden 1 ja 2 mukaiset uudet alueohjelmat"

47

96/C 295/12

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetun neuvoston direktiivin 90/219/ETY muuttamisesta"

52

96/C 295/13

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Hullun lehmän taudin (BSE) kriisin monitahoiset seuraukset Euroopan unionissa"

55

96/C 295/14

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto: kuluttajapolitiikan ensisijaiset toimet (1996-1998)"

64

96/C 295/15

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille rannikkoalueiden yhtenäisestä suunnittelusta"

74

96/C 295/16

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Maailman elintarvikehuippukokous Roomassa 13.-17.11.1996"

78
FI


Top