Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:274:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 274, 19. syyskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-302X

C 274
39. vuosikerta
19. syyskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Tiedonantoja ja ilmoituksia

  

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 
  

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla ametut säädökset

 

96/C 274/01

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 1995, turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevien neuvoston säädösten ja muiden asiakirjojen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

1

Neuvoston päätöslauselma, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, työskentelyä varten jäsenvaltioiden alueelle saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon sallimisen rajoittamisesta

3

Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, jäsenvaltioiden alueelle itsenäisinä ammatinharjoittajina toimimista varten saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon sallimisen rajoituksista

7

Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, kolmansien maiden kansalaisten pääsystä jäsenvaltioiden alueelle opiskelua varten

10

Neuvoston päätöslauselma, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1995, turvapaikkamenettelyjen vähimmäistakuista

13

Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, matkustusasiakirjan mallin hyväksymisestä kolmansien maiden kansalaisten karkottamista varten

18

Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, jäsenvaltion ja kolmannen maan kahdenvälisen takaisinottoa koskevan sopimuksen mallista

20

Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995, takaisinottoa koskevien sopimusten täytäntöönpanon yhteydessä tehtävien pöytäkirjojen laatimisessa noudatettavista pääperiaatteista

25

Neuvoston päätelmät, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.9 artiklan mahdollisesta soveltamisesta turvapaikkapolitiikkaan

34

Todistelukeinot ja Dublinin yleissopimus (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

35

Kulkuluvan malli turvapaikan hakijan jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvaa siirtymistä varten (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

42

Tiettyjen kolmansien maiden tilannetta käsittelevien yhteisten selontekojen levitys ja luottamuksellisuus (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

43

YHTENÄISLOMAKE SEN VALTION MÄÄRITTÄMISEKSI, JOKA VASTAA TURVAPAIKKAHAKEMUKSEN KÄSITTELYSTÄ (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

44

Neuvoston päätelmät, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevasta komission tiedonannosta

49

Neuvoston päätelmät, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, rajojen yli liikkumista ja maahanmuuttoa koskevien asioiden tiedotus-, tarkastelu- ja tietojenvaihtokeskuksen (CIREFI) organisaatiosta ja kehittämisestä

50

Kolmansista maista tehtävien yhteisten selvitysten sisältöä koskevat YLEISOHJEET (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

52

CIREAn (turvapaikkaa koskevien asioiden tiedotus-, tarkastelu- ja tietojenvaihtokeskus) toinen toimintakertomus (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä teksti)

55

Kunniakonsulit, joilla on jo valtuudet myöntää viisumeita ja joiden sallitaan väliaikaisesti myöntää yhdenmukaisia viisumeita (neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksyma teksti)

58
FI


Top