EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1995:253:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 253, 29. syyskuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-302X

C 253
38. vuosikerta
29. syyskuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Tiedonantoja ja ilmoituksia

  

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 
  

Tiedonantoja

 
  

Komissio

95/C 253/01

Ecu 28. syyskuuta 1995

1

95/C 253/02

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 16 päivänä helmikuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 570/88 mukainen pysyvä tarjouskilpailu

2

95/C 253/03

Tiedonanto päätöksistä, jotka on tehty erilaisten maatalousalan tarjouskilpailumenettelyjen osana (maitotuotteet)

2

95/C 253/04

VALTION TUKI C 56/94 (NN 86/93) Espanja

3

 
  

II Valmistavat säädökset

 
  

Komissio

95/C 253/05

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista

10

95/C 253/06

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY muuttamisesta

19

95/C 253/07

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/70 muuttamisesta

22

95/C 253/08

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 poikkeuksesta markkinointivuoden 1996/97 kesannointivelvoitteen osalta

23

 
  

III Tiedotteita

 
  

Neuvosto

95/C 253/09

Tiedote avoimien kilpailujen järjestämisestä

24

  

Komissio

95/C 253/10

Avoin ehdotuspyyntö tutkimuksesta "Yleisten palveluvelvoitteiden kustannuslaskenta ja rahoitus Euroopan yhteisön tietoliikennemarkkinoilla"

25

95/C 253/11

Tarjouspyyntö verkkojen muodostamiseksi alue-ja paikallisviranomaisista, jotka ovat halukkaita toteuttamaan yhdessä EAKER:stä annetun asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuja, alueiden väliseen taloudelliseen kehitysyhteistyöhön liittyviä kultuuripainotteisia kokeiluhankkeita

26

95/C 253/12

Ehdotuspyyntö pilottitoimista, jotka tähtäävät tietoyhteiskunta-käsitteen yhdentämiseen heikommassa asemassa olevien alueiden aluekehityspolitiikkaan EAKR-asetuksen 10 artiklan ja ESR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti

27

95/C 253/13

Uutta luovat hankkeet: uudet työpaikat ja erityisesti paikallisiin aloitteisiin perustuvat työpaikat Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen 10 artikla Tarjouspyyntö N:o 95/37

29
FI


Top