EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1995:165:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 165, 1. heinäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-302X

C 165
38. vuosikerta
1. heinäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Tiedonantoja ja ilmoituksia

  

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 
  

Tiedonantoja

 
  

Komissio

95/C 165/01

Ecu 30. kesäkuuta 1995

1

95/C 165/02

Tiedonanto päätöksistä, jotka on tehty erilaisten tarjouskilpailumenettelyjen osana maatalousalalla (viljat)

2

95/C 165/03

Komission tiedonanto koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/392/ETY , sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston, direktiiveillä 91/368/ETY , 93/44/ETY ja 93/68/ETY , täytäntöönpanosta

3

95/C 165/04

Ennakkoilmoitus yritysten keskittymisestä (Tapaus N:o IV/M.616 - Swissair/Sabena)

4

95/C 165/05

Ennakkoilmoitus yritysten keskittymisestä (Tapaus N:o IV/M.603 - Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)

5

 
  

II Valmistavat säädökset

 
  

Komissio

95/C 165/06

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, neuvoston direktiivien 89/647/ETY ja 93/6/ETY muuttamisesta uudistamissopimusten ja nettosijoituksen laskemista koskevien sopimusten tunnustamisen osalta (sopimusperusteinen nettosijoitusten laskeminen)

6

95/C 165/07

Muutettu ehdotus neuvoston direktiiviksi integroidusta saastumisen ehkäisemisestä ja sen valvonnasta

9

 
  

III Tiedotteita

 
  

Komissio

95/C 165/08

EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ Neuvoston 25 paivänä heinäkuuta 1985 antaman asetuksen (ETY) N:o 2137/85 nojalla julkaistava ilmoitus - Perustaminen

15

95/C 165/09

Sekalaiset toimitukset Euroopan yhteisöjen komission Unkarin hallituksen puolesta tekemä tarjouspyyntöilmoitus Phare-ohjelman puitteissa rahoitettavasta projektista

17

95/C 165/10

Elektronisen asiakirjahallintajärjestelmän asennus ja ylläpito Hankintasopimuksia koskeva ilmoitus Avoimet menettelyt

18

95/C 165/11

Kamerarunkojen valmistusta koskeva palveluhankintailmoitus

20

95/C 165/12

Pienten ja keskisuurten yritysten koulutus koskien elektronisen tiedon hankintaa Tarjouspyyntö Avoin menettely

21

95/C 165/13

Mekaaniset työt Direktiivi 92/50/EWG Rajoitettu menettely

23

95/C 165/14

Turvallisuus- ja terveydenhoitotarkastus Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

24

95/C 165/15

Ilmoitus kiinnostuksenilmaisupyynnöstä, joka koskee tutkimuksia vaihtoehtoisten menetelmien vahvistamista käsittelevällä alalla

25

95/C 165/16

Bryssel: tarjouspyyntö palveluista, jotka koskevat prototyypin kehittämistä maailmanlaajuiselle trooppisten metsien tarkkailujärjestelmälle Avoin menettely XI/D4/1165

27

95/C 165/17

Avoin tarjouspyyntö, joka koskee tutkimusta "Sähköpostin kehityksen vaikutus postitoimintamarkkinoihin"

29

 
  

Oikaisu

 

95/C 165/18

TACIS - sekalaiset toimitukset (Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa N:o C 153, 20.6.1995, s. 5)

30
FI


Top