EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:129:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 129, 15. huhtikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 129

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
15. huhtikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/605, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2021, afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/606, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 liitteen I, liitteiden IV–XIII ja liitteen XVI muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Valko-Venäjää sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvia Guernseyn, Mansaaren ja Jerseyn alueita koskevista kohdista niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloissa, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua ( 1 )

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/607, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteella

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/608, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 muuttamisesta ( 1 )

119

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/609, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/439 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkauksia ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

150

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/610, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/437 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lääkinnällisiä ajoneuvoja laitteineen, anestesia- ja hengityskoneita, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologista arviointia, pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkauksia, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia, terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavia kliinisiä tutkimuksia, ei-aktiivisia kirurgisia implantteja, eläinten kudoksia ja niiden johdannaisia sisältäviä lääkinnällisiä laitteita, sähköakustiikkaa ja sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

153

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/611, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/438 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologista arviointia, pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkauksia, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia ja terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavia kliinisiä tutkimuksia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

158

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 509/2012, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta ( EUVL L 156, 16.6.2012 )

161

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu) ( EUVL L 351, 20.12.2012 )

162

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1155, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta ( EUVL L 188, 12.7.2019 )

163

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top